Ze života sboru

Konfirmační cvičení

Skončilo léto - čas prázdnin, neobvyklých zážitků a dobrodružství. Od září si děti opět zvykají na pravidelnost školní docházky, domácích úkolů, ale i dalších aktivit a kroužků. Mezi spoustou různých atraktivních nabídek se možná trochu ztrácí jedna na první pohled ne tak nápadná, přesto však pro život velmi užitečná, totiž příprava ke konfirmaci.

Číst dál: Konfirmační cvičení

Tábor dorostu 2011

Letošní tábor, který se konal od 29. 7. 2011 do 6. 8. 2011 na Spálově, se jmenoval "Expedice Proxima". Bylo to o tom, že skupinka průzkumníků (táborníci) se vydala na neprozkoumaný ostrov "Tahu Nao" (Spálov), kde žil kmen "Naktu"(vedoucí).

Číst dál: Tábor dorostu 2011

Z přednášky MuDr. Ruckého

V rámci sborového dne náš sbor navštívil br. Štěpán Rucki, primář dětského oddělení nemocnice Sosna v Třinci. Protože jsem měl možnost účastnit se jeho přednášek, rád bych se s vámi podělil o nabyté dojmy.

V první části popisoval, jaké to bylo, když před téměř deseti lety vážně onemocněl. Pracující, plně vytížený člověk musí všeho zanechat a neví, co bude zítra. V nejistotě prožíval šest týdnů. Ale na všem špatném lze nalézt něco dobrého. Tuto dobu využil ke čtení a studiu knih, na které by za normálních okolností zřejmě nenašel čas. Rovněž mě zaujalo, jak vnímal návštěvy přátel.

Číst dál: Z přednášky MuDr. Ruckého

Moudrá žena a radost ze života

Konference žen se stala již tradiční událostí jara. Letos se tato akce, pořádaná odborem žen Slezské církve evangelické, konala 2. dubna v Komorní Lhotce. Kromě chval, seminářů, svědectví i humorných scének byly pro účastnice připraveny i dvě přednášky, kterých se ujala Alina Wieja, křesťanská poradkyně z Polska. O několik úvah z letošních přednášek bych se s vámi ráda podělila.

V první přednášce Alina Wieja uvažovala, jaká je žena podle Božího srdce. Podle přednášející je pravá Boží žena především moudrá. Moudrost však v tomto případě neznamená chytrost či inteligenci, ale odvíjí se od Božího slova. Moudrá žena zná Boží slovo, které jí říká, jak se má zachovat a jak být vzorem pro svou rodinu, přátele či spolupracovníky. Moudrost ženám dává Kristus, který učí, co dělat a jak správně žít. Pokud se jako ženy rozhodneme a chceme být moudré podle Božího slova, Bůh nám v tomto předsevzetí pomůže.

Číst dál: Moudrá žena a radost ze života

Proč bychom se netěšili, aneb co nám chybí a co přebývá

mladež v akciPod tímto dlouhým názvem se skrývají témata VÍRA, NADĚJE, LÁSKA, RADOST, která jsme se rozhodli společně s mládežníky prozkoumat předposlední listopadový víkend na chatě Pod Lípou. A o tom, že to bylo zkoumání nadmíru zajímavé, svědčila jak účast, tak i nálada panující během celého pobytu.

Vše začalo jedním typickým podzimním dnem – takové sychravé páteční odpoledne. Kolem půl šesté večer se u kostela začala scházet parta lidí, převážně z řad mládeže.

Číst dál: Proč bychom se netěšili, aneb co nám chybí a co přebývá

Hospodine, veď nás ve volbách, ať nelitujeme

I stalo se slovo Hospodinovo k Samuelovi: „Lituji, že jsem ustanovil Saula králem, neboť se ode mne odvrátil a mými slovy se neřídí.“ 1. Samuelova 15, 10-11

V patnácté kapitole 1. knihy Samuelovy se dočítáme, že Hospodin zavrhl Saula pro jeho neposlušnost

Číst dál: Hospodine, veď nás ve volbách, ať nelitujeme

Nové české překlady Bible

V sekulárním Česku jsme nyní svědky výjimečného úkazu: Podivuhodnou shodou okolností se v tomto období (2009 – 2010) k široké veřejnosti dostaly nebo brzy dostanou hned čtyři nové překlady celku Bible!

1. BIBLE – PŘEKLAD 21. STOLETÍ

Tento překlad byl uveden z nových počinů na veřejnost jako první (jaro 2009), navíc doprovázen poměrně širokou reklamní kampaní.

Číst dál: Nové české překlady Bible

Odpusť mu tak jako já

Tato slova jsme zpívali v jedné z písní ve čtvrtek v podvečer, kdy proběhlo netradiční setkání nazvané „bohoslužby pokání a smíření“.  Dovolil jsem si dát do pera některé myšlenky a prožitky z této nevšední akce. Začnu poděkováním Radkovi Palackému, který se zodpovědně a pod Božím vedením skvěle zhostil role kazatele a moderátora celého programu. Žalmy č. 51, 103, slovy z knihy Kazatel a listu do Korintu nás, asi 30 duší v kostelních lavicích, dokonale usvědčil z vlastních hříchů a ukázal nám potřebu odpuštění.

Číst dál: Odpusť mu tak jako já

Dobrodružství, adrenalin, tma, energie, lentilky ...

Za tímto prapodivným názvem se skrývá věc v zásadě docela jednoduchá-noční putování za ranním východem slunce. Někoho by možná napadlo trochu si přivstat, my jsme to však vzali z o­pačného konce, a pro jistotu ani spát nešli.

Vše začalo 3. července odpoledne, kdy jsme se, místo obvyklé mládeže, vydali družit s mládeží z Niw.

Číst dál: Dobrodružství, adrenalin, tma, energie, lentilky ...

Jubileum Ježíšova chrámu Na Vyšní bráně a náš sbor Na Rozvoji

Jubileum Ježíšova chrámu je opravdu zvláštní příležitostí, kterou již dva roky promýšlíme a prožíváme. Přípravná komise, složena ze zástupců církví a sborů v Českém Těšíně a z Vyšní brány, se schází pravidelně, promýšlí, plánuje a realizuje mnohé programy, které jsou spojené s tímto výročím. Mnoho práce již bylo vykonáno.

Číst dál: Jubileum Ježíšova chrámu Na Vyšní bráně a náš sbor Na Rozvoji

Další informace