Ze života sboru

Láskyplné vztahy ve sboru II

4. Napomínejte:

Kolos. 3,16: Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.

Číst dál: Láskyplné vztahy ve sboru II

Láskyplné vztahy ve sboru I

Žijeme ve společenství sboru, kde jsou lidé různého charakteru, různého temperamentu, různých představ, různých obdarování ke službě, lidé s odlišným vztahem ke Kristu. Tito lidé nám byli svěřeni, abychom se o ně duchovně starali.

Od čeho se odvíjejí láskyplné vztahy ve sboru?

Číst dál: Láskyplné vztahy ve sboru I

Podobenství o kmeni a ratolestech

Jan 15, 1-8

K tomuto zamyšlení mě vedl jeden názor, se kterým jsem se kdysi setkal, a nedávno jsem se s ním setkal znova. Jde o to, že když z našich sborů odcházejí lidé, díváme se na ně špatně s přesvědčením, že nemají tu pravou víru. Navíc když odcházejí do jiného sboru nebo církve, říkají mnozí, že stejně zjistí, že je všude všechno stejné a všude mají stejné problémy jako my. V lepším případě se konejšíme myšlenkami typu, aspoň že ti lidé někde do sboru chodí. Nevede nás to k zamyšlení, proč tito lidé odcházejí. Opravdu na tom nejsme až tak špatně?

Číst dál: Podobenství o kmeni a ratolestech

Církevní mateřská škola Loďka

Loďka - tak se jmenuje naše představa. Právě všemi silami a s pomocí Boží pracujeme na jejím uskutečnění. Myšlenka mateřské školy je tu totiž už dávno, ještě z dob, kdy fungoval klub pro maminky s dětmi. Teď uzrál čas, je příhodná doba i podpora ze strany úřadů.

Číst dál: Církevní mateřská škola Loďka

Dětský tábor na Gírové 2013

Od 19. do 26. 7. se konal, jak jistě víte, dětský tábor na Gírové. Byl určený pro děti ve věku od 10 do 13 let. Na tábor jelo 21 dětí – 18 táborníků a 3 patnáctiletí pomocní vedoucí – kteří měli za úkol zacvičit se v tomto směru, aby časem mohli převzít žezlo vedoucích táborů, 6 vedoucích a zdravotnice.

Číst dál: Dětský tábor na Gírové 2013

Ježíšova rodina 2

„Můj bratře“, říkali si Old Shatterhand s Vinnetouem při rituálu pokrevního bratrství ve filmové verzi proslaveného románu Karla Maye. Dále používali např. „můj bílý bratr“ a „můj rudý bratr“. Znělo to trochu legračně, ale ke klasickým westernům to jaksi patřilo. Ovšem v rodině je takové
oslovení spíše výjimečné.

Číst dál: Ježíšova rodina 2

Crazy Spring Days 2013

Crazy spring days (CSD) je už třetí víkendovka, kterou pro nás připravila Míša Chylová spolu s dalšími pomocníky. Konala se u nás ve sboru, v přístavbě ve dnech 26.- 28. 4. 2013. Tato akce byla na téma „Hasiči“.

Číst dál: Crazy Spring Days 2013

Nelehký úkol nového staršovstva

Máme tady nové staršovstvo, nové tváře, které se budou po následujících šest let starat o chod našeho sboru. Pevně věřím, že tento nelehký úkol v tak složitém období, kterým nyní církev i náš národ prochází, s Boží pomocí zvládneme. Především mám na mysli ekonomickou situaci v naší zemi a s tím spojené odloučení církve od státu. Úkolem nynějšího staršovstva i staršovstev následujících bude v příštích 17 letech připravit sbor na plnou ekonomickou samostatnost, vytvořit dostatek finančních prostředků nejen na provoz sboru, ale i na mzdy našich farářů.

Číst dál: Nelehký úkol nového staršovstva

Jarní prázdniny s muzikou

Tato akce pro dorosťáky proběhla od 14. do 17. února ve středisku Dětské Misie „Salaš“ v Příboře, kde se nás sešlo celkem 18. O program na celý pobyt se postarali vedoucí dorostu, a to Štěpán Janča společně se Zuzkou a Kubou Smyčkovými. Hned po příjezdu na místo určení jsme se ubytovali na pokoje a připravili si nástroje a aparaturu. Jakmile bylo vše nachystáno, tak jsme společně dali dohromady pravidla, kterými jsme se následně celý pobyt řídili. A po práci samozřejmě přichází zábava, takže jsme si společně zahráli nějaké seznamovací hry, abychom věděli, s kým vlastně celou dobu budeme trávit čas.

Číst dál: Jarní prázdniny s muzikou

Volba staršovstva

Členové našeho sboru stojí před významnou událostí – před volbou nového staršovstva.

Žijeme v době, kdy se i mezi křesťany rozmáhá lhostejnost. Má-li být zajištěn kvalitní duchovní život věřících ve sborovém společenství, potřebujeme naléhavě i v našem sboru, aby ve staršovstvu byli muži a ženy, kterým srdce hoří láskou k Pánu Ježíši Kristu i k jeho ovečkám. Obětovat pro Pána Ježíše a jeho církev svůj život, čas i své schopnosti je to nejlepší, čím můžeme naplnit dny svého života.

Číst dál: Volba staršovstva

Další informace