Ze staršovstva

Vážení čtenáři, zahájili jsme novou rubriku - „ze staršovstva“. Chtěli bychom vás v ní chtěli informovat o zásadních věcech, o kterých se na staršovstvu jedná. Jak jistě víte, podle církevních řádů je jednání staršovstva neveřejné. Není však v zájmu staršovstva projednávané věci tajit, ba naopak, budeme rádi za vaši zpětnou vazbu a další podněty k diskuzi.

28. jednání staršovstva

Na staršovstvu provedla revizní komise podrobný rozbor zprávy prezentované v únoru 2015 na sborovém shromáždění. Nedostatky zjištěné kontrolní komisí byly podrobně vysvětleny a staršovstvo navrhne opatření k jejich nápravě.

Číst dál: 28. jednání staršovstva

27. jednání staršovstva

-        Ředitelka s. Lenka Chrobočková uvedla hlavní zásady výuky ve školce, duchovní aktivity a témata, která se probírají – školní vzdělávací program školky. Od 1.1.2015 platí, že každý pedagog musí být odborně způsobilý pro práci s dětmi, žádná z učitelek nevyhovuje.

Číst dál: 27. jednání staršovstva

26. jednání staršovstva

Br. Marcin Pilch zahájil téma o misijní spolupráci. Připomenul misii do Řecka, další výjezd se bude konat v únoru. Staršovstvo souhlasí, že během bohoslužeb 18.1.2015 bude umístěný košík pro finanční dary těch, kteří budou chtít misijní výjezd do Řecka finančně podpořit. Br. Marcin Pilch bude sborovníky o této akci informovat.

Číst dál: 26. jednání staršovstva

24. jednání staršovstva

- Společnost T-Mobile nám před časem zaslala návrh nové nájemní smlouvy s tím, že starou je třeba aktualizovat a podepsat novou. Na základě jednání bylo dohodnuto, že všechny změny budou vyřazeny, bude se měnit pouze cena za nájem dodatkem ke staré smlouvě. V původní smlouvě byla nasmlouvána cena 80 000 s každoroční va-lorizací, k dnešnímu dni se cena vyšplhala na 109 581 Kč. Podařilo se dohodnout, že společnost T-Mobile zachová tuto cenu, do r. 2020 bude bez valorizace, poté by se začalo opět valorizovat.

Číst dál: 24. jednání staršovstva

Další informace