Přirozený růst církve

Přinášíme vám nový seriál týkající se samotné podstaty fungování církve. V tomto seriálu půjdeme doslova „na dřeň“, abychom ve světle Božího slova zjistili, v jakém stavu se nachází nejen současná církev, ale zejména náš sbor. Z nedávného rozsáhlého průzkumu ve 32 zemích světa, ve kterém bylo zpracováno přes 4,2 milionů odpovědí, vzešlo 8 základních kvalitativních vlastností církevních sborů. Tyto vlastnosti se navzájem doplňují a tvoří společně fungující (nebo nefungující) celek. Nakolik je pak takový sbor výkonný z hlediska ovoce, které přináší Pánu Bohu, to lze nejsnáze pochopit na modelu sudu tvořeného prkny. 

Voda v sudu nám zobrazuje právě ono kýžené ovoce, které církve přinášejí, a je libou vůní Bohu. Prkna zase představují kvalitativní vlastnosti, kterými se církve vyznačují. Jak můžete vidět, stačí, když je jedno prkno příliš krátké, voda se nám v sudu neudrží a její hladina klesá.

Jinými slovy celkovou kvalitu sboru nám určuje právě ta nejslabší kvalitativní vlastnost (= nejnižší prkno). A právě na těchto slabinách mají církve a sbory nejvíce pracovat, aby efektivně a cílevědomě plnily svá poslání, která mají od Boha.

V našem seriálu se dále dozvíte, co představují všechny kvalitativní vlastnosti, proč je jich právě 8, co nám o tom praví Bible a jak je na tom se svými kvalitami náš sbor.

PROČ CHCEME ABY CÍRKEV ROSTLA? 

Vše, co potřebujeme pro růst církve bylo předem dáno Bohem, problém je, že to nepoužíváme. Odpovědi nalézáme na mnoha místech Bible, např.

2. Janův 6, 1.Petrův 5-7, 1.Kor. 12-14.kap., Gal. 6.kap.

PROČ POUŽIJEME ABECEDU PŘIROZÉHO RŮSTU?

- Jde o nejrozsáhlejší výzkum ve 32 zemích světa  na všech kontinentech (zpracováno bylo 4,2 mil. odpovědí).

- Univerzálnost použití, nikoliv násilná aplikace odněkud někam, neboli orientace na principy a ne na modely. Výsledkem je 8 základních principů.

Část 1. „Zmocňující vedení"

 

V této části definujeme na jedné straně pojmy jako LÍDR, HVĚZDA nebo GURU, na druhé straně pak ZMOCŇUJÍCÍ VEDOUCÍ. Poté probereme hlavní zábrany zmocňujícího vedení.

Lídr, hvězda, guru – výrazná a silná osobnost, má charisma a velkou vizi, kterou realizuje za pomocí ostatních laiků, je vždy a všude vidět, o všem rozhoduje, bez něj nefunguje nic.

Číst dál: Část 1. „Zmocňující vedení"

Část 2. „Služba využívající duchovní dary“

Zkoušeli jste se najíst nohama? Používáte uši k věšení prádla? Čtete nosem? Sedíte na hlavě?

Člověka, který by se takto choval, zcela jistě označíme za blázna.

Žel v církvi se takoví lidé nalézají a nikdo se tomu nediví. Dělají něco, co dělat nemají nebo o tom nemají žádné tušení, slouží či pomáhají, ačkoliv o tom zdaleka nejsou přesvědčeni, nebo jen prostě nenašli tu svou „parketu“ a tak různě zkoušejí, k čemu se vlastně hodí/nehodí. Ale ještě horší je to s těmi, kteří pro jistotu nedělají vůbec nic.

Číst dál: Část 2. „Služba využívající duchovní dary“

Část 3. „Vroucí zbožnost“

Pojem "vroucí zbožnost" můžeme také jinak označit jako "skutečná ryzí víra". Jde o důvěru, oddanost, zápal a nadšení pro Boha a Boží věci. Tato kvalitativní vlastnost nám ukazuje, že metody, které sbor používá, jsou sice důležité, ale ve světle horlivosti pro Boha až druhořadé.

Číst dál: Část 3. „Vroucí zbožnost“

Část 4. „Funkční organizace“

Tato kvalitativní vlastnost se kupodivu jeví jako nejkontroverznější ze všech. Ale my si na ní nejprve demonstrujeme, proč máme 8 vlastností, a proč se nedají strčit do jednoho pytle. Ze samotného hesla „funkční organizace“ jakoby vyplývá, že pokud něco funguje, tak je vše v nejlepším pořádku. Je to tak? Na první pohled možná ano, ale ve skutečnosti ani fungující organizace sama nestačí.

Číst dál: Část 4. „Funkční organizace“

Další informace