Výročí založení kostela

Poslední červnovou neděli roku 1926 došlo k položení základního kamene evangelického kostela Na Rozvoji.  Na oslavy kulatého, devadesátého výročí této události, které se konaly 26. června t.r., byli pozváni vzácní hosté: synodní senior Daniel Ženatý, který plní tuto funkci nejvyššího představitele ČCE od listopadu 2015, a senior našeho Moravskoslezského seniorátu Marek Zikmund.

Bratr synodní senior byl také kazatelem na slavnostních bohoslužbách, konaných u této příležitosti.  Vyšel z textu Prvního listu Korintským 1,18-25 a poukázal na to, že v našich kostelích nemůže nikdy scházet zvěstování o ukřižovaném a zmrtvýchvstalém Kristu, jelikož bez toho nebude evangelium živým Slovem. V Kristu máme univerzální, nadčasový poklad, určený každému člověku. Po půlhodinové přestávce se bratr Daniel Ženatý krátce představil a zamyslel nad tím, jak vidí naši Českobratrskou církev evangelickou v současné době.  Po obědě hovořil bratr Marek Zikmund o starozákonních horách Gerizím i Ébal (5.Mojž 11:29).  Z jedné z nich byla v době Mojžíšově oznámena požehnání, z druhé kletby.  Náš host hovořil o naší církvi, která jakoby někdy balancovala mezi oběma horami, mezi požehnáním a prokletím. Dynamický charakter jeho proslovu vyvolal mezi našimi církevníky diskusi na téma, kam směřuje náš sbor, zvláště z hlediska evangelizace a misie. Rozhovory, které se netýkaly jen těchto témat, pokračovaly u bohatě prostřených stolů, které připravily naše sestry, za což jim děkujeme. Jiiž za deset let J budeme slavit sté výročí založení našeho kostela, dá-li Bůh.

Další informace