Jak jsme promítali Ježíše

„Ahoj, kam jdeš?“ „Na Ježíše.“

„Jéé, a kam jdeš ty?“ No, já jdu také na Ježíše.“

Přibližně takto mohl před 2000 lety vypadat rozhovor několika přátel někde v Galileji u města Kafarnaum, když se dozvěděli, že tam na loďce připlul Ježíš. Stejně tak mohl vypadat rozhovor několika přátel během velikonočního týdne v Českém Těšíně. V kině Central jsme totiž promítali film Ježíš. Ale vezměme to popořádku…

Na počátku byla myšlenka. Co kdybychom před Velikonocemi promítali film Ježíš? Moudří mužové našeho sboru vzali myšlenku za svou a jali se přetavit ji ve skutek. Jeden objednal kino, druhý vybral a sehnal film, třetí zajistil pozvánky a letáky, čtvrtý je nechal vylepit, pátý to ohlašoval v našem kostele a šestý obešel ostatní sbory v Českém Těšíně.

Objevili se pochybovači: „Takový starý film? Kdo na to dneska půjde? To vůbec nemá cenu, něco takového organizovat.“ Ale moudří mužové se nedali, činili se, modlili se a věřili, že dobré dílo se podaří.

Konečně nastává den D, úterý 22. března. Posádka kina Central - uvaděči Humplíkovi starší a promítač pan Zdeněk - připravuje kino na promítání a také moudří mužové jsou k dispozici pro různou výpomoc – nachystat mikrofon, odzkoušet film, nastavit zvuk a světla, doladit program večera. Do začátku promítání zbývá ještě 20 minut a už přicházejí první návštěvníci. Přesně v 18:05 hod. začíná program přivítáním, krátkým slovním úvodem a jdeme na to. Na plátně se objeví titulky a film začíná. Kino se zdá velmi slušně zaplněno a později se dozvídáme, že v kině bylo přes 200 lidí! To je polovina kapacity těšínského kina. Když si uvědomíme, že na hollywoodské velkofilmy plné hereckých hvězd chodí běžně 20 až 30 lidí, tak to je opravdu krásná účast. Dokonce ani na premiéru nového dílu Hvězdných válek nepřišlo tolik lidí.

Dvě hodiny filmu uběhly jako voda a je tady konec. Ještě poděkování, rozloučení a lidé odcházejí domů. Vypadají spokojeně. Domů si odnášejí navíc záložku do Bible s logem hnutí HledamBoha.cz a mnozí také letáček o Velikonocích. Moudří mužové a také moudré ženy jsou ještě k dispozici pro případné rozhovory, ale o tuto službu není zájem. Nevadí, třeba příště.

Po skončení promítání uklízíme kino, zamykáme a odvážíme domů promítače pana Zdeňka. Po cestě si tříbíme dojmy z dnešního večera a jsme Pánu Bohu velmi vděčni. Všechno klaplo, celý program se povedl, po technické stránce bez problémů, bylo dobře vidět i slyšet. Nikde žádný zádrhel, nikdo nevyrušoval, nic se neztratilo, nikdo neusnul ani neprovokoval.

Přípravy byly náročné, ale stály za to. Povedlo se oslovit čistým a jasným poselstvím evangelia 200 lidí. I když mezi nimi bylo mnoho křesťanů, věřím, že v kině byli také návštěvníci, ke kterým Ježíš z plátna osobně promluvil.

Na závěr chci poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu filmového večera. Pán Bůh požehnal a dobré dílo se podařilo. Haleluja, amen.

Další informace