Z přednášky MuDr. Ruckého

V rámci sborového dne náš sbor navštívil br. Štěpán Rucki, primář dětského oddělení nemocnice Sosna v Třinci. Protože jsem měl možnost účastnit se jeho přednášek, rád bych se s vámi podělil o nabyté dojmy.

V první části popisoval, jaké to bylo, když před téměř deseti lety vážně onemocněl. Pracující, plně vytížený člověk musí všeho zanechat a neví, co bude zítra. V nejistotě prožíval šest týdnů. Ale na všem špatném lze nalézt něco dobrého. Tuto dobu využil ke čtení a studiu knih, na které by za normálních okolností zřejmě nenašel čas. Rovněž mě zaujalo, jak vnímal návštěvy přátel.

Mnozí se jej snažili utěšit a vymýšleli různé konstrukce, více si však cenil těch, kteří neříkali vůbec nic a stejně jako Jobovi přátelé mlčeli. Stačila jejich přítomnost.

Po krátké přestávce, kterou jsme věnovali občerstvování, následovala druhá část přednášky. V té nám br. Štěpán objasnil, co znamená alternativní medicína, vysvětlil její druhy a význam. Mnozí si pod tímto pojmem představíme jakéhosi šamana zaříkávajícího zlé duchy. Avšak pozor! Do alternativní medicíny můžeme zařadit i zcela přírodní a duševně „neškodné“ přípravky, jakož jsou například výtažky z bylin. Při posuzování toho, co ještě jo a co už ne, je důležité zapojit selský rozum a vyvarovat se tomu, v čem je jakákoliv jiná energie, než Boží. Takovým jasným negativním příkladem jsou třeba homeopatika. Dle teorie jejich vynálezce by nás mělo léčit milionkrát naředěné nic.

Takže sestry a bratři - rozum do hrsti a buďte zdrávi!

Další informace