Moudrá žena a radost ze života

Konference žen se stala již tradiční událostí jara. Letos se tato akce, pořádaná odborem žen Slezské církve evangelické, konala 2. dubna v Komorní Lhotce. Kromě chval, seminářů, svědectví i humorných scének byly pro účastnice připraveny i dvě přednášky, kterých se ujala Alina Wieja, křesťanská poradkyně z Polska. O několik úvah z letošních přednášek bych se s vámi ráda podělila.

V první přednášce Alina Wieja uvažovala, jaká je žena podle Božího srdce. Podle přednášející je pravá Boží žena především moudrá. Moudrost však v tomto případě neznamená chytrost či inteligenci, ale odvíjí se od Božího slova. Moudrá žena zná Boží slovo, které jí říká, jak se má zachovat a jak být vzorem pro svou rodinu, přátele či spolupracovníky. Moudrost ženám dává Kristus, který učí, co dělat a jak správně žít. Pokud se jako ženy rozhodneme a chceme být moudré podle Božího slova, Bůh nám v tomto předsevzetí pomůže.

Bůh nám rovněž chce pomoci v našem strachu a depresích, protože ví, jaké jsou na dnešní ženy kladeny nároky a povinnosti. Pán nám ale domlouvá, abychom se zastavily a ztišily, aby nám ukázal cestu. Alina Wieja připomíná příklad Marie a Marty, ke kterým na návštěvu přišel Ježíš. Mnoho žen se diví, proč je Marta vykreslena jako ta negativní, když dělá přesně to, co by správná žena dělat měla – stará se o návštěvu, o chod domu. Ježíš ale nikde netvrdí, že je Marta špatná, pouze upozorňuje, že kromě povinností bychom měli najít čas i na ztišení.

Alina Wieja dále charakterizuje ženu podle verše z Písně písní 6,10: „Kdo je ta, jež jak Jitřenka shlíží, krásná jako Luna, čistá jako žhnoucí Slunce, strašná jako vojsko pod praporci?“ Žena podle Božího srdce by měla být jako Jitřenka, která svítí ještě před východem slunce. Bůh chce, abychom byly ženami, které vnášejí do temnoty světlo. Žena by také měla být krásná jako Luna, tedy měsíc. Krása zde není myšlena jako fyzická přitažlivost. To, jak vypadáme, je Boží dar. Měsíc nesvítí sám o sobě, ale odráží světlo Slunce. Stejně tak ženy mají odrážet krásu Krista. Žena má rovněž žhnout jako Slunce. Slunce přináší dobrou atmosféru. To by měla dělat i správná žena. Poslední část verše nám může připadat zarážející – žena je vykreslena jako strašná. Myslí se tím, že správná žena je strašná na protivníka – ďábla, který škodí Božím plánům. Toho může docílit hlavně pomocí modlitby. Správná žena se modlí za své okolí, aby byla odvážná a okolí mohlo být ochráněno.

Druhá přednáška měla název Od znechucení k radosti ze života. Podle Aliny Wieji je znechucení nástroj satana. Všechny naše deprese, apatie a negativismus jsou satanovým dílem a Bůh je může změnit. Je pravda, že například máme děti, které se podle nás vymkly kontrole, to však ještě neznamená, že se tato situace nemůže změnit. Bůh může změnit každou situaci.

Náš život by měl být dynamickým vztahem s Bohem. Bez ohledu na náš rodinný stav můžeme vytvářet atmosféru, která zve Boha do našeho života. Můžeme to být my, kdo se místo hádání pomodlí. Můžeme to být my, kdo zavede rodinnou modlitbu před večeří. Pak se změní i celá atmosféra večeře. Často si stěžujeme, že v našem životě není žádná radost – ale co jsme pro to udělaly my?

S jakými přáteli a známými se stýkáme? Mohou nám poradit, povzbudit nás. Je to ale těžké, když kolem sebe máme lidi, kteří neustále někoho pomlouvají a šíří negativismus. My můžeme ale říct: V našem domě se nebude špatně hovořit o jiných lidech. Soustřeďme se místo toho na dobré věci, na to, za co můžeme být vděčné. Když jsme vděčné i za maličkosti, Bůh se raduje. I krizi v manželství může pomoct, když se soustředíme na dobré stránky manželů. Vždy na někom najdeme něco zlého, ale lepší je lidem žehnat, abychom byly požehnány. Na konci každého dne si můžeme říct, co pěkného se nám ten den přihodilo. Děkujme Bohu za to, že zná řešení našich krizí, a že ochraňuje naše blízké.

Důležitá je i společná modlitba s druhou osobou. Modleme se společně s rodinou nebo s blízkými osobami. Odpouštějme druhým. Žalm 34,9 říká: „Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu.“ Bůh nám žehná do života a jeho vůlí je, abychom se zeptaly, jaké plány s námi má. Ptejme se Boha, co od nás čeká, a prosme, aby nám to pomohl udělat co nejlépe.

Věřím, že i pro ostatní ženy byl tento den stejně přínosný jako pro mne. Doufám, že výborná tradice ženských konferencí bude úspěšně pokračovat i další léta.

Další informace