ČCE slaví 90 let

V říjnu 1918 vznikla Československá republika. A v prosinci 1918 vznikla Českobratrská církev evangelická. To byly pro tehdejší české evangelíky dvě velice významné události. Po dlouhé době více či méně obtížného života nekatolíků v habsburské monarchii tady byl nový svobodný stát, který přinesl nové možnosti. Konečně mohlo dojít ke spojení obou evangelických církví – Augsburské a Helvétské konfese – v církev jednu, která chtěla navazovat na dědictví české, ale také světové reformace.

Proto se již jen několik týdnů po 28. říjnu, 17. a 18. prosince, sešel v Obecním domě v Praze Generální sněm českých evangelíků a vyhlásil vznik nové církve. Název nového společenství měl znít Evangelická církev bratrská, ale vláda jej z administrativních důvodů neschválila. Reformovaná církev měla do té doby 126 000 členů, lutheránů bylo 34 000. Nová církev však přitahovala nové členy, z katolické církve přestoupilo na 100 000 lidí, počet členů ČCE byl 250 000, sborů fungovalo 120. Prvním synodním seniorem byl zvolen dr. Josef Souček, synodním kurátorem Ferdinand Kafka. Církev vedl Synodní výbor, který měl 9 členů. Jako vzdělávací instituce pro evangelické duchovní byla roku 1919 zřízena Husova bohoslovecká fakulta. Pro práci na Církevním zřízení se v únoru roku 1921 v modlitebně na pražských Vinohradech sešel ústavodárný synod.

Další informace