Církevní mateřská škola Loďka

Loďka - tak se jmenuje naše představa. Právě všemi silami a s pomocí Boží pracujeme na jejím uskutečnění. Myšlenka mateřské školy je tu totiž už dávno, ještě z dob, kdy fungoval klub pro maminky s dětmi. Teď uzrál čas, je příhodná doba i podpora ze strany úřadů.

Dětí je v českotěšínských školkách hodně, všechny školky mají přebytek dětí a nedostatek míst. Vždyť se stačí podívat do našeho sboru, kolik je tady dětí, tedy v tomto případě hlavně předškolních dětí. Také je pro nás lákavé, že bychom skrze děti ve školce mohli navázat vztahy s rodinami, které do našeho sboru nepatří (jsme si jisti, že o školku budou mít zájem i nevěřící rodiny). V církevní školce je totiž možné začínat každý den modlitbou, mluvit s dětmi o Bohu, učit je, aby v každém dni žily s Pánem a důvěřovaly Božímu vedení. I samotný název školky je symbolem – Loďka = Boží záchrana, směřování životem, snaha o aktivní přístup k životu – ukázat dětem, že není špatně, když se liší od ostatních, když dokážou plout i proti proudu a společně na jedné lodi.

Loďku by navštěvovalo 20 dětí, zřizovatelem by byl náš sbor, který by samozřejmě o školce rozhodoval. A samozřejmě počítáme s úzkou spoluprací mezi Loďkou a sborem, a to nejen při pořádání různých akcí, kterých by se společně zúčastňovaly děti z Loďky i z nedělních besídek.

Ve školce budou pracovat 2 učitelky a školnice-pomocnice a uklízečka v jedné osobě. Staršovstvo také odsouhlasilo, že školka bude fungovat v současné sborové jídelně v přístavbě. Tyto prostory budou sice přizpůsobeny dětem, ale zaroveň budou uspořádány tak, aby bylo možné jídelnu při větších sborových akcích (sborové dny, konference) vystěhovat, aby mohla sloužit sboru jako dosud. Sborová kuchyň se bude nazývat školní výdejnou, obědy totiž nebudeme vařit, ale budeme je dovážet z některé ze školních jídelen v Českém Těšíně.

Když se plánuje taková věc, jsou samozřejmě důležité peníze. Samotný sbor by takovou školku financovat nemohl, soukromá školka by zase nebyla přijatelná pro mnohé rodiče. Proto jsme se rozhodli sice pro složitější variantu, ale méně finančně náročnou – zřizovatelem bude sbor, ale školka bude také zapsána do rejstříku škol a školských zařízení, tento rejstřík vede ministerstvo školství a školky v něm zapsané mají nárok na státní dotace, které z větší části (věříme, že 100%) pokryjí provoz školky (v to je možné doufat, neboť v církevní školce v Třinci dosáhli při hospodaření se státními dotacemi soběstačnosti). Sbor by poskytl „pouze“ počáteční investici (tj. nákup zařízení – nábytku, vybavení; stavební úpravy – úprava WC pro děti v přízemí přístavby).

Jak jsme již ale naznačili – je to běh na dlouhou trať, spousta vyplňování různých formulářů, psaní žádostí a odůvodnění. Aby mohla školka začít fungovat 1. září 2014, museli jsme už letos do 30. září odevzdat na krajský úřad všechny podklady, úředníci na krajském úřadě tyto podklady prozkoumají a do 30. listopadu je pošlou na ministerstvo školství, které ve lhůtě 90 dní rozhodne, zda naší žádosti vyhoví. Právě teď tedy začalo období čekání, rozhodnutí budeme znát na konci února. Do února tedy bude doba klidu, celá věc je v Božích rukou. Pokud bude rozhodnutí kladné, pak teprve přijde doba, kdy budeme připravovat prostory, shánět zařízení, vypisovat termín pro zápis do Loďky a především stále spoléhat na Pána, aby nás vedl tím správným směrem.

Prosíme, myslete na rozjezd a fungování Loďky v modlitbách.

Další informace