K ateismu se v ČR hlásí jen 17% středoškoláků

Tento zajímavý výsledek zveřejnil 25. 9. zpravodajský server iDnes.cz. Průzkum agentury Focus, který probíhal v dubnu a květnu pod záštitou ministra školství a ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR, oslovil přes 7000 studentů ze 149 středních škol v 30 českých městech. Objednala si jej Křesťanská akademie mladých (KAM) a dar na jeho provedení poskytla americká nadace Maclellan Foundation.

Studenti 2. a 3. ročníků gymnázií, odborných škol i učilišť vyplňovali dotazník s 34 otázkami. Překvapivé je, že v existenci něčeho "víc, než jen viditelný materiální svět" věří 58 procent chlapců a dívek. Téměř čtvrtina mládeže o něm není přesvědčena, ale neodmítá jej. K ateismu se přihlásilo 17 procent studentů, církevní příslušnost nebo nějaké náboženské vyznání uvedlo v dotazníku 25 procent studentů. Zhruba polovinu z nich tvoří římští katolíci.

Nepříliš lichotivě dopadlo vnímání církve: „Institucionalizovaná víra mladé Čechy neláká. Církve považuje za důvěryhodné jen 9 procent respondentů. Teenagerům na nich vadí především vymývání mozků, omezování svobody a jejich neschopnost nabízet řešení problémů dnešního světa.“  Socioložka Dana Hamplová, která průzkum analyzovala, říká: „Za klíčové zjištění považuji to, že velká část mladé generace má zájem o duchovno, ale hledají je mimo církev.“

K duchovnu více inklinují dívky. Dále existuje trend, že čím více na západ, tím menší je počet křesťanů. Nejvíce jich je na Moravě a ve Slezsku, konkrétně v Českém Těšíně (17,6%), Třebíči (15,8%), Vsetíně a Valašském Meziříčí (shodně 12,5%). Nejhůře na tom je naopak Jablonec nad Nisou, Kolín a Hradec Králové, kde v Boha věří jen okolo 1% respondentů.

„V Bibli si často čtou jen tři procenta chlapců a dívek, necelá polovina středoškoláků posvátnou knihu křesťanů nikdy nečetla a nemá to ani v plánu. Téměř třetina studentů ale zájem o Bibli projevila.“

Dotazník vyplňovalo také přibližně 1400 studentů z 30 škol na Slovensku. „Mladí Slováci jsou podle očekávání ve srovnání s Čechy duchovněji založení. 71 procent z nich si myslí, že existuje něco více než jen materiální svět, 43 procent věří v existenci Boha a aktivně se o něj zajímají, zatímco v ČR je to jen 11% respondentů,“ píše se v článku. Celou zprávu si můžete přečíst na stránce http://www.ceskaskola.cz/2011/09/prectete-si-pruzkum-religiozity-mezi.html. Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/

Mezi svými spolužáky vnímám, že pátrají po smyslu života a naplnění. Když jsme se spolužákem četli ve třídě z Bible, několik kamarádů nás velmi napjatě poslouchalo a se zaujetím listovali a debatovali nad jednotlivými verši. Tvrzení, že žijeme v nejateističtější zemi světa, podle mého názoru ukazuje, že církve nenabízí to, po čem tito lidé prahnou. Mrzí mě především to, jak málo lidí si dělá ztišení a čte Bibli, jak málo je těch, kdo žijí to, čemu věří, a jak povrchní jsou mnohá kázání. Důsledkem jsou prázdné kostely a stoupající obliba okultistických směrů.  Na druhou stranu, když hovořím o víře se svými spolužáky, často mi vmetou do tváře naše učení lásky k bližním v souvislosti s inkvizicí nebo čarodějnickými procesy, odmítají církev a nevěří jí. Často také slyším, že víra je vymývání mozků, psychická choroba nebo minimálně synonymum nesvobody.

Mysleme především na tu třetinu lidí, jež projevuje zájem o Bibli. Všímejme si jich a neztrácejme příležitosti, dokud mají zájem. Myslím si, že máme velký potenciál a je na nás, jak moc jej budeme ochotni využít.

Další informace