Anketa na téma půst

Redaktoři Nedělní listů se rozběhli mezi členy našeho sboru a kdo měl to štěstí mohl zodpovědět několik jejich všetečných otázek. Vzhledem k tomu, že jsme poslední únorovou neděli vstoupili do postního období, všechny jejich otázky se týkaly půstu.

Co pro Vás znamená postní období?

 „Příchod Ježíše Krista, jeho vstup do Jeruzaléma, duchovní příprava na ukřižování a zmrtvýchvstání. Člověk by se měl zamyslet nad tím, jak žije, jít víc do sebe, zhodnotit a zamyslet se, co by měl zlepšit.“

 „Zamyšlení nad životem, ale také i nad smrtí. A také nad sebou.“

 „Duševní rozpoložení.“

 „Období přípravy na Velikonoce, ukřižování a zmrtvýchvstání. Post je příprava. Nejen po tělesné stránce, ale hlavně po duchovní.“

 „Příprava na Velikonoce. Zatím jsem nad tím až tak nepřemýšlela, ale člověk si vzpomene na Pána Ježíše.“

 „Příprava na ukřižování Pána Ježíše. Čteme si proto v Bibli – ale to děláme tak jako tak každý den.“

 „Připomínáme si Pána Ježíše, jak byl ukřižován. V tomto období máme žít skromně, modlit se, uvědomovat si, jak Pán Ježíš trpěl.“

 „Připomínka ukřižování Pána Ježíše a toho, co pro nás udělal.“

 „Uvědomuji si, že jsme tady pouze na chvíli, svým srdcem se připravuji na smrt nebo druhý příchod.“

Postíte se?

 „Půst nedržím, žiju střízlivě celý rok.“

 „V pjontek žech mjała šmak na buček, ale potym žech se zpumňała že je post.“

 „Nedržím půst jako takový, dokonce si myslím, že bych nevydržela celý den bez jídla, ale snažím se žít s Bohem od samého rána. Zpívám si, i když teď už nemám hlas, tak alespoň přeříkávám písně, čtu Bibli. Když jdu snídat, vždycky si řeknu: ‚Ještě ses nepomodlila tak žádná snídaně.‘“

 „Půst nedržím, můj známý vždycky říkává: ‚Hřích nevchází do pusy, ale z pusy.‘“

 „Půst nedržím, ale mám s tím zkušenosti, kdysi jsme ho na starší mládeží drželi pravidelně – spolu s modlitbami.“

 „Půstů, které jsem absolvoval nebylo tolik, modlit se můžu stejně po obědě jako bez něj, ale občas se postím ze zdravotních důvodů, ... nechcu vypadat svatě a proto rovou říkám, že to nemá duchovní podtext. Na půstu víra nestojí. Rozumím těm, kteří jej dodržujou i těm kteří jej nedodržujou.“

Další informace