Otevřete brány hradeb kamenných, aneb potenciál musí ven!

„Přistoupil ten, který přijal pět hřiven, přinesl jiných pět a řekl: ,Pane, svěřil jsi mi pět hřiven; hle, jiných pět jsem jimi získal.‘ Jeho pán mu odpověděl: ,Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým: vejdi a raduj se u svého pána.‘“ Matouš 25, 20-21

Tak se zpívá ve známé křesťanské písni, kde se v refrénu také opakuje: „to kvůli Králi, to kvůli Králi“.

Kvůli Králi s velkým „K“ se toho koná mnoho, je to motiv nad všechny motivy pro všechny, kdo si uvědomili, co bylo naopak Jeho motivem, aby za nás trpěl a zemřel. Láska k hříšnému člověku - těžko pochopitelná, ale skutečná a rozhodující. Když budete číst následující řádky, mějte prosím na paměti ona slova „To kvůli Králi“.

V poslední době jsem z vícera úst slyšel slova: „Váš sbor má ohromný potenciál.“ Ovšem u toho to vždy skončilo, dál to již nikdo nerozvedl. Tak mě nutilo přemýšlet, co to je ten potenciál, jak se dá měřit, uchopit, popsat, jak s ním nakládat? Pokud to jde a v tomto případě ano, používám pro názornost oblíbenou sportovní terminologii. V současnosti má fotbalové mužstvo FC Barcelona hvězdami nabitý kádr, jehož součástí je i hvězda nejjasnější – Lionel Messi. Tento tým má tedy velký potenciál k dosažení těch nejlepších výsledků. Zužitkovává fotbalová Barca svůj potenciál? Nedávné i současné výsledky jasně ukazují, že ANO. Jejich stylu hry se dokonce učí ostatní celky. V roce 1996 měl náš hokejový tým na Světovém poháru také hvězdami nabitý kádr. K dispozici byla všechna velká jména z evropských i zámořských soutěží. Mužstvo mělo obrovský potenciál a kdekdo už ty naše kluky viděl na stupních vítězů. Ovšem jak sportovní fandové vědí, dopadlo to naprostým fiaskem. "Chybělo lepidlo, které by nás spojilo v jeden celek." Takto se tehdy vyjádřil tehdejší reprezentant Robert Holík. Pouhé dva roky po světovém poháru se konala olympiáda v Naganu. Stručná telegrafická zpráva by zněla asi takto: „Potenciál zužitkován STOP Turnaj století vyhrán STOP.“

Uvedené případy nám objasňují, že potenciál je sice základním předpokladem úspěchu, ale ještě zdaleka neznamená úspěch samotný. Naopak i s velkým potenciálem se dá dojít k naprosté blamáži. Ohromný potenciál je tedy velmi dobrý základ k nějaké činnosti a náš sbor ho má. Jak to tedy udělat, aby se ten náš potenciál zužitkoval s maximální efektivitou? Jak to udělat, abychom z těch pěti hřiven získali dalších pět? Ve sportu je na to velice těžká odpověď a trenérům se obtížně hledají slova. Obvykle říkají, že je to velká alchymie, musí se sejít ve správný čas všechny příznivé okolnosti a navíc je potřeba mít i štěstí na své straně. Uspokojí nás ale takováto odpověď? Určitě ne, tady už nám sportovní terminologie stačit nebude.

Když jsem nedávno snesl z půdy krabice s vánočními ozdobami, byly mezi nimi i tři řetězy světýlek. Naše děti mají světelné dekorace velmi rády, a tak jsme hned zjišťovali, zdalipak ještě svítí. Řetězy jsme pěkně rozmotali, položili na zem a postupně zapojili do zástrčky. U prvního řetězu jsme zjistili, že ne všechna světýlka svítí, někde nesvítilo i několik žároviček vedle sebe. Druhý řetěz na tom byl líp a na třetím svítily dokonce všechny žárovičky. Všechny řetězy jsme nakonec použili. Ten nejhorší dokonce na vánoční stromek, protože je nejdelší a stromek máme letos větší než obvykle. Co má ale vánoční osvětlení společného s potenciálem? Velmi mnoho: Máme řetěz barevných vánočních světýlek, kde každá žárovička je zvlášť vyjímatelná. Když to vše rozložíme, budeme mít před sebou kabel s mnoha úchyty pro žárovičky, na jehož konci je klasická přípojka do sítě a vedle nám bude ležet hromádka žároviček. To je náš potenciál! Celý řetěz se zapojuje do zdroje energie. Nyní stačí vložit dobré žárovičky do úchytů tak, aby nám to barevně ladilo a zapojit celý řetěz do sítě. Tím zužitkujeme potenciál a výsledek je vidět.

Pro nás je tím zdrojem Pán Ježíš („To kvůli Králi“ - nezapomněli jste?). Náš sbor, jak se mnozí vyjádřili, má ohromný potenciál. To znamená, že máme mnoho dobrých žároviček. Na zdroj jsme také napojeni. Jak ten náš potenciál zužitkováváme? Kdybychom byli světelným vánočním řetězem, asi by na nás nesvítily všechny žárovičky. Záleží na úhlu pohledu, někdo může vidět více, jiný méně tmavých míst, kde žárovičky nejsou na svém místě. Každopádně nebyla by to krásně svítící ozdoba, neboť to by se pozorovatelé nevyjadřovali, že máme obrovský potenciál, nýbrž že jsme skvěle zužitkovali náš potenciál. Ovšem nevěšme hlavy, je pořád lepší mít ohromný potenciál, než minimální nebo žádný potenciál.

Co teď s tím? Asi vás taky napadá: „Tak jednoduše zapojme ty chybějící žárovky a bude to svítit!“ Hmm o to právě jde. Žel člověk není žárovička. Kdyby žárovka byla člověkem, taky by to s tím vánočním řetězem nebylo tak jednoduché. Každá by si mohla říct: „Proč musím být zrovna v tomhletom úchytu? Já chci svítit někde jinde! A proč je vedle mě ta žárovka zelená, proč tam není žlutá? Já chci svítit modře a ne červeně! A já nechci svítit, já se chci jen koukat! Já budu svítit, ale v žádném řetězi být nechci, já chci svítit sama!…“ Zkrátka byl by to mazec. Pro názornost je světelný řetěz docela elegantním příkladem. Ale jen pro názornost. V praxi je nutno čerpat mnohé moudrosti z Božího Slova. Jen si všimněme, jakou trpělivost měl náš Pán. Kolik podobenství nám v evangeliích zanechal. Avšak tak jako On shrnul všechna přikázání do dvou, tak i my potřebujeme v našich pochybnostech a různorodosti občas pokorně vyznat „To kvůli Králi“ a s pokorou zapadnout do úchytu, který se nám třeba moc nezdá, ale Bůh nás chce vložit přímo do něj. Vždyť mnohá svědectví hovoří právě o tom, že člověk slouží tam, kde by ho to samotného ani nenapadlo. Kupříkladu Mojžíš – taky se mu zrovna moc nechtělo vyvádět Izrael z Egypta.

Čili na každé žárovičce záleží, jaký bude celkový efekt vánočního světelného řetězu. No a na každém členu sboru záleží, jak bude zužitkován ten náš potenciál. Zda zůstane u potenciálu, anebo se rozsvítíme jako ten nejhezčí vánoční řetěz. Velký potenciál má také nespornou výhodu v tom, že nemusíme zkratovat. Nemusí docházet k vyhasínání žárovek, neboť je tady jiná, se kterou se mohou střídat, anebo svítí společně, pokud je to třeba. Lidé mají na rozdíl od žárovek své rodiny a taková alternace ve službě zabraňuje přetížení, přispívá k harmonickým rodinným vztahům a dodává elán do další služby. Další výhodou oproti žárovkám je možnost volby. Máme dost možností si vybrat, na kterém místě řetězu se napojíme. Tímto bychom mohli pojednání o potenciálu zakončit, ale co ten nadpis? OTEVŘETE BRÁNY ... . Inu, nemáte také pocit, že naše sborové akce jsou někdy až příliš vnitrosborové? Nepřipadá vám, že ten náš světelný řetěz, byť má na sobě i pár kazů, máme pěkně schovaný v tom našem kostele? Jestliže máme potenciál, tak nejen k tomu, abychom ten řetěz doplnili o svítící žárovičky, ale také k tomu, aby jej bylo vidět v našem městě. Co kdybychom pořádali besedy pro veřejnost, co kdybychom se opět angažovali v domovech důchodců, co kdybychom se zapojili do dobrovolných prací pro město, co kdybychom pořádali pro děti z města atraktivní soutěže. Co kdybychom prostě dělali aktivity, které by nakonec pomohly vydláždit cestu evangeliu. Nadchlo vás to? Co kdybychom z „co kdyby“ udělali realitu?!

Další informace