Zamyšlení

Instalační kázání Jana Waclawka

Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“ Jan 14, 23

Každý z nás víme, cítíme nebo sledujeme, jaký postoj k církvi zaujímá naše společnost. O obecné úctě k ní si můžeme nechat jenom zdát. Místo respektu se setkáváme spíše s despektem, výsměchem a pohrdáním.

Číst dál: Instalační kázání Jana Waclawka

Půst v životě křesťana

Nejen proto, že jsme vstoupili do postního období, ale taky proto, že u nás na mládeži nedávno proběhl modlitební řetězec s půstem za stávající i nové členy, jsme opět přemýšleli nad tím, co půst vlastně znamená. Je to jen to, že nebudu celý den jíst a možná se u toho budu tvářit útrpně? Má půst pro nás nějaký význam? Jak má vlastně vypadat?

Číst dál: Půst v životě křesťana

Anna a Simeon

Znáte vánoční píseň „Zástupy kol jeslí hluché“? V našem kostele během vánoc každoročně zazní. Znám ji zpaměti, je melodická, dobře se zpívá a líbí se mi. Není těžké se ji naučit. Zpívala jsem ji mnohokrát, ale málokdy si uvědomila, jak je hluboká. Je v ní vyjádřena prosba. Prosba, ke které se mohu připojit a volat k Pánu Bohu: „Dej, abych poznal jako Anna, viděl jak Simeon, že lidstvu spása dána, že přišel opravdu On“. Annu a Simeona jsem „znala“ hlavně z této vánoční písně a stačilo mi to. Na biblické hodině jsme si o nich řekli ale více :-).

Číst dál: Anna a Simeon

Jsou vědecké důkazy věrohodné?

Ježíš řekl služebníkům: “Naplňte ty nádoby vodou!“ I naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal: “Teď z nich naberte a doneste správci hostiny!“ Učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno – nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli – zavolal si ženicha a řekl mu: „Každý člověk podává nejprve dobré víno, a teprve, když už se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno, až pro tuto chvíli.“ Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili.

Číst dál: Jsou vědecké důkazy věrohodné?

11.11.2011

Z pohledu obyčejného smrtelníka datum, které je už od pohledu přinejmenším zajímavé, což jistě všichni musíme uznat. Ona souhra „jedniček“ je vlastně jedinečný, nikdy se neopakující jev. A z tohoto důvodu si možná mnozí lidé na tento den plánovali události, které se také nebudou už nikdy v jejich životech opakovat. Jen počet svateb se tento den na mnoha místech mnohanásobně zvýšil, bereme-li v úvahu, že tento den připadnul na pátek, tedy běžný, pracovní den. Co vede naše spoluobčany k tomu, že si tímto způsobem chtějí obzvláštnit významné události svého života?

Číst dál: 11.11.2011

Víno a Bible

Je to jen pár dnů, co se na pultech obchodů objevilo svatomartinské víno – dozajista zdroj radosti pro ty, kdož víno rádi pijí a rozumějí mu, stejně jako pro ty, kteří víno pěstují. A nebude určitě na škodu, když si sednete a případně se sklenkou dobrého vína v ruce si přečtete, co se o vínu píše v Bibli, jakou tam má úlohu a význam...

Bible se v zásadě zmiňuje o víně ve dvou formách – jako o vinné révě, případně vinici a pak jako o vínu – nápoji – a to v mnoha různých souvislostech, podobenstvích, rituálních a obětních případech, či jako o léku, nápoji, apod.

Číst dál: Víno a Bible

Ježíš - světlo světa

"To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila." Janovo evangelium 1,5

Když mi bylo asi sedm let, sledoval jsem tajně film, na který mi rodiče zakázali se dívat. Zločinec se tam k oběti vždy připlížil zezadu – z davu nebo ze tmy – a vrazil ji nůž do zad. Můj strach ze tmy byl od té doby téměř panický. Když jsem byl sám doma, musel jsem si často rozsvítit ve všech pokojích. Teprve jasné světlo rozptýlilo mé dětské obavy z neznámého vraha číhajícího ve tmě. To mám za to, že jsem neposlechl rodiče:-).

Číst dál: Ježíš - světlo světa

Řekni to dál

„Neboť o tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet.“ Skutky 4,20

Tato krátká výpověď zní z úst Petra a Jana. V kontextu naší kapitoly nezní na oslavě jejich narozenin ani při předávání prestižní ceny za misijní aktivity, ba naopak. Tato rozhodná výpověď zní z úst apoštolů právě ve chvíli, kdy jsou veleknězi vyslýchaní a je jim důrazně zakázáno mluvit o všech věcech, které zvěstovali, a které se týkaly ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Ježíše Krista.

Číst dál: Řekni to dál

Životní vysvědčení

Chtěla jsem blízkost

a dostala jsem láhev.

 Chtěla jsem rodiče

a dostala jsem hračku.

 Chtěla jsem mluvit

a dostala jsem knihu.

Číst dál: Životní vysvědčení

Boží řád

“Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří.“ Žalm 1,1-3

Nedávno jsem četl knihu Johna Bevera - Bázeň před Hospodinem. Musel jsem nad ní při četbě hodně přemýšlet a způsobila ve mně mnoho otázek i odpovědí. Uvědomil jsem si mnohé věci a zákonitosti a chtěl bych je alespoň z části napsat. Snad vás také navnadím si tuto knihu přečíst. Tento článek není recenze knihy, ale výňatky z ní a některé myšlenky, které ve mně vyvolala.

Číst dál: Boží řád

Další informace