Zamyšlení

Kdo je kdo, když oba mluví pravdu? Opravdová změna musí nastat uvnitř!

„Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: ‚Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám.‘ Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: ‚Bože, slituj se nade mnou hříšným.‘ Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“ Lukáš 18, 10-14

Číst dál: Kdo je kdo, když oba mluví pravdu? Opravdová změna musí nastat uvnitř!

V modlitbách neustávejte

Jedno z největších privilegií, které má učedník Ježíše Krista na této zemi, je možnost důvěrného rozhovoru s Pánem Ježíšem. Tento rozhovor je nazýván modlitbou. Člověk je stvořen pro společenství. K životu ve společenství patří rozhovory. Když člověk začíná život na zemi jako dítě, má mnoho rozhovorů s maminkou a s otcem. V těchto rozhovorech poznává tajemství světa, života, přijímá moudré rady a učí se žít. Má-li dítě milující a s Bohem žijící rodiče, pak rozhovory s nimi jsou zdrojem životní moudrosti a nejlepší formou budování duchovních a mravních základů pro šťastný, smysluplný a kvalitní život.

Číst dál: V modlitbách neustávejte

Kde je tvůj poklad, tam bude tvá duše

Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Matouš 6, 19-20

Číst dál: Kde je tvůj poklad, tam bude tvá duše

Podobenství o rozsévači

„Vyšel rozsévač rozsívat. Když rozséval, padla některá zrna podél cesty, a přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatou půdu, kde neměla dost země, a hned vzešla, protože nebyla
hluboko v zemi. Ale když vyšlo slunce, spálilo je; a protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla mezi trní; trní vzrostlo a udusilo je. A jiná zrna padla do dobré země a dala užitek, některé sto zrn, jiné šedesát a jiné třicet. Kdo má uši, slyš!“ Matouš 13, 3-9

Číst dál: Podobenství o rozsévači

Ježíš, ne Caesar, toť smysl našich dějin a demokracie

„Láska nikdy nezanikne. Proroctví -- pominou; jazyky -- utichnou; poznání -- pomine. Láska je trpělivá, dobrotivá, láska nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, nepočítá zlo. Neraduje se z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou.“ 1K 13, 8; 1K 13, 4-6

Masaryk se nestyděl dát Ježíše do středu našich dějin i do středu demokracie. Kéž je Ježíš také smyslem naší současnosti a budoucnosti.

Číst dál: Ježíš, ne Caesar, toť smysl našich dějin a demokracie

5 biblických pohledů na vedení času

Jaké máme dnes vymoženosti doby, které nám šetří čas? Vlaky, auta, letadla, počítače, mobilní telefony, internet, diáře, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, instantní kávy a polévky a celou řadu dalších věcí. Znamená to, že máme daleko více času a méně stresu než naši dědečkové a babičky? Asi ne. Proč vedení času? Vysvětlím to na dvou děvčatech, které znám. Každá z nich má svého psa. Mají stejné plemeno - labradora. Je to takový velký, silný pes. Jedna řekne „zůstaň, k noze, aport…“ a pes ji skoro na slovo poslechne. Ta druhá, když jde se psem na procházku, často běží v rádiu délky vodítka. Pes běží rychleji než ona a skoro neovládatelně jí táhne. A tak je to i s časem. Pán Bůh daroval každému stejný kapitál času, a to dvacet čtyři hodin denně. Můžeme čas vést, nebo být časem ovládáni – vlečeni.

Číst dál: 5 biblických pohledů na vedení času

Okurková sezóna

Drazí čtenáři,

v mediální branži se pro období prázdnin vžil termín Okurková sezóna. Ze zpravodajského hlediska je to období, kdy se nic moc zajímavého ve světě politiky neděje a tak se novináři chytají každé příležitosti, aby vyvedli na světlo denní něco, co bude aspoň trochu zajímavé a má přídech senzace. Možná se znovu dočkáme článků o podivných lidožravých tvorech v přímořských letoviscích či nástrahách ve velkoměstech. Uvidíme.

Číst dál: Okurková sezóna

Poznání Boží vůle

“Proto i my, ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha, a z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti; a budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle.” Kol 1.9-12.

V dnešní době se hodně hovoří o vizích, o plánech, o směřování. Týká se to především věcí spojených s naším profesním životem. Ale co náš duchovní život, nemá mít taky nějakou vizi?

Číst dál: Poznání Boží vůle

Čím nemožno otriasť

Sme generácia, ktorá sa stala svedkom prudkých zmien a otrasov. Pokojná doba minulých storočí, keď aj niekoľko generácií žilo v takmer rovnakých podmienkach, politickom i ekonomickom zriadení, je dávnou minulosťou. Dobre sa pamätáme na predchádzajúci režim. A treba priznať, že mnohí naň spomínajú s nostalgiou. Počas tohto roku sa v základoch začali otriasať režimy v niektorých moslimských krajinách. Nepokoje v doteraz stabilnej časti sveta ovplyvnili ostatné moslimské štáty a premietli sa do ekonomiky celého sveta. Na správy o otrasoch zeme sme si už „zvykli“ – vďaka Bohu, že doteraz nezasiahli vnútrozemie. Akoby sa všetko začalo chvieť, ba otriasať.

Číst dál: Čím nemožno otriasť

Napomenutí skrze včelu

Není snad jediný student, který by se těšil na období zkoušek. Mezi ně patřím i já.  Zkouškové na vysoké škole je pro mě ve znamení čaje, čokolády, nervozity a strachu. 

Vysokou školu studuji už třetí rok. Před každou zkouškou si uvědomuji, jak málo mám trpělivosti a jak málo spoléhám na Boha a jeho vedení. I když mám za sebou už několik zkoušek a zápočtů úspěšně vykonaných s Boží pomocí, přesto s každou novou zkouškou přichází strach.

Číst dál: Napomenutí skrze včelu

Další informace