Zamyšlení

Večeře Páně

LK 22:15-20

Řekl jim: „Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto beránka, dříve než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud nedojde naplnění v Božím království.“ A vzal kalich, vzdal díky a řekl: „Vezměte to a rozdělte mezi sebe. Neboť vám pravím, že od této chvíle již nebudu pít z plodu vinné révy, dokud nepřijde Boží království.“

Číst dál: Večeře Páně

Jistoty v dnešní době I.

Naše křesťanské jistoty jsou založeny na Božím slovu a na Boží přítomnosti v našem životě.

Pán Ježíš Kristus nás ujišťuje: „Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.“ Mat.24,35.

Číst dál: Jistoty v dnešní době I.

Miř na desítku – zamyšlení o Bibli

Miř na desítku. Ne, není to heslo mužů jdoucích na pivo do hospody nebo heslo střelců na závodech, ale téma desátého ročníku konference pro muže, která se konala opět v Třinci.

Jak a čím tedy mířit? O tom byly vedeny přednášky a následně i diskuze. Probral se opět život muže křesťana ze všech stran, ať už v soukromí či ve společnosti.

Číst dál: Miř na desítku – zamyšlení o Bibli

Radikální Ježíš 2

8. Ježíš byl radikální k následování II.:

Matouš 16,24-27: Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.

Číst dál: Radikální Ježíš 2

Radikální Ježíš 1

Co je to radikální? Něco, co je rezolutní, neměnné a nelze to změnit a oddiskutovat. Něco, co skutečně platí!!!

Byl Ježíš Kristus takový? Byl. Jeho slova šla společně s jeho životem. Nikdy ničeho nelitoval, nikdy se nezmýlil, nikdy nespěchal, nikdy neřekl něco, čeho by později litoval. To je Ježíš Kristus, Boží Syn.

Číst dál: Radikální Ježíš 1

Čekání na neobvyklého Krále

“Umíme si představit život v zemi, ve které všichni nejen akceptují veřejnou moc, nejen mají rádi svého prezidenta, souhlasí s rozhodnutími parlamentu a přijímají bez větší kritiky činnost vlády, ale dokonce milují své veřejné činitele a bezpodmínečně jim důvěřují? – zeptá se možná někdo z nás někoho, kdo není z našeho společenství. Ten někdo odpoví: „Nereálné, to je možné pouze ve snech.”

Číst dál: Čekání na neobvyklého Krále

Děťátko se narodilo

1/ Když na světě smutno bylo, že už lásky není, děťátko se narodilo lidem k potěšení.

Ref: Do jeslí je vložila plénkami obvinula, do jeslí je položila matka Maria

2/ Když na světě lidem zbylo bez naděje zoufat, děťátko se narodilo, aby mohli doufat.

3/Když na světě v Boží dílo dávno víra zbledla, děťátko se narodilo, růžička nám vzkvetla.

4/A když světu zazářilo světlo v noční chvíli, děťátko se narodilo, vítej, Pane milý.

Číst dál: Děťátko se narodilo

Pár hodin ve vlaku

Ačkoli se zdá, že jsme před Vánoci zavaleni komercí, stále častěji se objevují i výzvy, aby se lidé místo toho raději zamysleli, přemýšleli, zastavili, bilancovali, mysleli na druhé, setkávali se s nimi, byli velkorysí. Faktem však je, že i když to zní lákavě, nemáme na to čas.

Číst dál: Pár hodin ve vlaku

Předvolební bubáci

Blíží se další volby, politici nám opět slibují a taky nás straší.

Jedním z témat, které bylo v minulých volbách používané spíš extrémními stranami a nyní i těmi solidnějšími, jsou muslimové, a to muslimové jako hrozba pro naši českou kulturu.

Číst dál: Předvolební bubáci

O čištění toalety

Momentálně sedíme ve vlaku z Helsinek do Ostrobotnie. Brzy budeme doma (autor jede domů z misijního pobytu v ČR - poznámka redakce). Během této cesty jsem navštívil mnoho toalet. Když cestuju, můj žaludek bývá dost citlivý. Často mi připomíná, abych navštívil záchod. A tak jsem tento týden viděl mnoho různých typů toalet. Některé byly čisté, jiné dost špinavé.

Číst dál: O čištění toalety

Další informace