Zamyšlení

Důchodcem z Boží milosti

„Tu řekly ženy Noemi: “Požehnán buď Hospodin, který tě ode dneška nenechává bez zastánce, jehož jméno se bude ozývat v Izraeli. On ti vrátí smysl života, bude o tebe ve stáří pečovat.“ Rút 4,14

„Až budu v důchodě,“ zní teď stále častěji, stále s větším očekáváním. Protože se toho už nebojíme, nevidíme ve stárnutí ani nedostatek, ani zúžení života. I když se byt zmenší a důchod bude nižší, přece zůstane bohatství mi­losti, ze které člověk může žít, a prostor lásky, v němž tu člověk může být pro druhé.

Číst dál: Důchodcem z Boží milosti

Kde jsou písmáci?

„Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice: přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel.“

Skutky 17,11

Dlouhou dobu mě provází zkušenost, že křesťané málo studují Písmo svaté. Pokud je vůbec čtou, pak jen zběžně, žijí jen z letmých znalostí. Na evangelizačním shromáždění v Dzięgielowie jsem vyslechl výborný biblický seminář o Davidovi bojujícím s Goliášem. Byl to jeden z několika na sobě nezávislých signálů zdůrazňujících tutéž: je třeba se vracet ke hlubinnému studiu Bible, k písmáctví. Písmáci byli prostí lidé, těžce pracující sedláci, rolníci, kteří milovali Bibli, pilně ji četli, znali nazpaměť celé stati.

Číst dál: Kde jsou písmáci?

R číslo 730 ze směru...

Blízko domu nám nedávno postavili nádraží, a tak teď mám možnost slyšet skřípající brzdy vlaků hned z první ruky. Vždycky jsem měla vlaky ráda – byly pro mě symbolem dovolených (v dobách, kdy jsme ještě neměli auto) nebo mládežových výletů. Jindy jsem je, díky své výhodné poloze bydliště blízko základky i gymplu, nepotřebovala. Vše se změnilo až minulý rok v září při mém nástupu na brněnskou univerzitu – mým spojením mezi Ostravou a Brnem se staly ošoupané rychlíky, vyjíždějící každou hodinu z Bohumína. Zažila jsem s nimi spoustu (a teď záleží na vašem životním pohledu) ... legrace a dobrodružství (optimistický pohled), ... hrůzy (pesimistický pohled).

Číst dál: R číslo 730 ze směru...

Zamyšlení na téma „manželství“

Paní v kopírce obsluhovala tu velikou mašinu a do toho mi povídala:

„No, jak jsem sem přišla po ma­teřské a viděla ty nové stroje, tak jsem se úplně lekla. To je hroz­né, když máte děti, celý svět se vám změní, vůbec nestíháte sle­dovat, co se děje kolem vás, zkrát­ka pořád děti, děti, děti… A taky manžel – o toho aby se člo­věk taky furt staral. Buďte rá­da, že nejste vdaná, co já bych da­la za to být studentkou, jako vy. To už se mi nikdy nevrátí… Ta svoboda…“

Číst dál: Zamyšlení na téma „manželství“

Čo potrebuje cirkevný zbor na to, aby bol živý podľa Božej vôle?

„Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, které se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.“ Efezským 4,1-3

Je to veľmi dôležitá otázka, ktorej zodpovedanie nie je jednoduché a určite sa to nedá zhrnúť do jedného krátkeho článku v časopise. A predsa sa dá odpovedať jednoduchou vetou: Budujme zbor na biblických princípoch. V tejto súvislosti je dôležité, aby si každý čitateľ prečítal texty: Ef 4,11 – 16; Ef.1,22; 1.Kor. 12,12-26.

Číst dál: Čo potrebuje cirkevný zbor na to, aby bol živý podľa Božej vôle?

Originální nápad

Islám byl před léty pro mne jen exotickým pojmem, který jsem si spojoval s orientální atmosférou pohádek Tisíce a jedné noci a létajících koberců, s vůní kávy, s křehkými krasavicemi tančícími v nádhených palácích za zvuků podivné hudby.

Ale spojoval jsem si jej také s krutými a obávanými válečníky se zahnutými šavlemi na arabských plnokrevnících, kteří uřezávali křesťanským psům uši (vzpomeňme proslulé Štramberské uši, které tento historický fakt lahodnou formou připomínají). Také jsem něco slyšel o harémech, o Aláhovi a samozřejmě také o ropě. Ale to vše bylo pro mne tak vzdálené, stejně jako můj důchod či dovolená v Karibiku.

Číst dál: Originální nápad

Nový rok – nové možnosti

Prožíváme první týdny nového roku 2008. Každý z nás je plný očekávání, co ten nový rok přinese a jaký bude. Jedno je ale pro nás skutečností, jako křesťané máme zaslíbení, že nejsme sami. To úžasné zaslíbení našeho Pána: „Já jsem s vámi po všecky dny, až do skonání tohoto věku,“ stále platí.

Vstupovali jste do nového roku s nějakými předsevzetími? Možná ano, možná ne. Vždy bereme nový rok jako nový čas a novou příležitost k něčemu, co chceme ve svém životě udělat nebo vylepšit. Určitě naší pozornosti neunikly zprávy, jaké prognózy se na nás pohrnou ze všech stran, co všechno se může dotknout našeho života v různých reformách právě v roce 2008.

Číst dál: Nový rok – nové možnosti

Vytrvalost

Přátelé, v Bibli je uvedeno, že náš nepřítel obchází kolem nás jako lev, aby nás sežral. Představte si situaci, že nás skutečně honí lev a konec honičky se "odpískne" až s posledním výdechem našeho života. Náš usilovný běh musí mít jednu vlastnost, jinak veškeré naše předchozí snažení vyjde vniveč: Nesmíme povolit ve vytrvalosti. Nesmíme se zastavit ani na vteřinu.

Číst dál: Vytrvalost

Další informace