Misie v kolébce reformace?

Ten příběh ve mně zanechal hluboký dojem. Příběh mladého studenta. Potkal Ježíše. Dostal nový život. Nastal čas na jeho křest v jednom z berlínských kostelů. Jeho rodiče seděli v lavici. Slzy se jim valily po tvářích. Jaká krása! Byl jsem unesen, když jsem o tom slyšel, ale pak… Oni neplakali radostí, ale zoufalstvím. Jak si mohl jejich syn takhle nechat vymýt mozek? Jaktože si takovým způsobem zničil život?

Východní Německo – bývalá NDR. Tam, kde Luther pověsil své teze. Místo vzniku pietismu (pietismus je po protestantské reformaci nejvýznamnějším reformním hnutím v rámci protestantských církví, které vzniklo ve 2. polovině 17. století, pozn. red.) i moderního misijního hnutí. Region, který požehnal celému světu. Region, ve kterém je nyní největší procento ateistů na světě. Vice než 70 %. Co tam Bůh dělá? 

Ale popořadě. Co se stalo? Jako první nás může napadnout komunismus. Odpověď však zní - nejen ten. Pokud se podíváme na jasný rozdíl mezi západní a východní částí Německa, můžeme ze situace vinit komunisty. Nicméně východní soused Německa, Polsko, rozhodně není ateistické. To stejné platí i pro další postkomunistické země. Komunisté se snažili zničit církev a křesťanskou víru, ale uspěli jen částečně.

Česko je další ze zemí, ve které je dnes ateismus velmi silný. Ale jeho východní soused, Slovensko, má velmi aktivní církev. Obraz je vice komplexní. Komunismus není jediným důvodem pro ateismus.  

Další, co nás může napadnout, je, že jak východní Německo, tak Česko podporovaly první reformátory. V Česku však byla úspěšná protireformace. Protestantství bylo potlačováno. Někteří tvrdí, že náboženské války, zejména bitva na Bílé hoře, jsou hlavním důvodem pro dnešní ateismus. Náboženství vedlo k válce. Církev měla moc nad lidmi – ničila jejich svobodu. To vám často poví Češi, když se jich zeptáte.

Náboženství bylo součástí života i v dalších evropských zemích 17. století. Náboženství byla jedna věc, politický boj o moc byl však důležitější. To, co se dělo, mělo samozřejmě vliv na populaci. Růst pietismu je reakcí na války té doby. Víra najednou byla brána vážně, byl o ni zájem. Všechno tohle začalo ve východním Německu.

Hrabě Zinzendorf, lídr Moravských bratří, byl jedním z těch, kteří měli velký vliv na pietistické hnutí. Moravští bratři šli jako misionáři do všech koutů světa – dokonce se prodávali do otroctví, aby mohli přinášet evangelium otrokům v karibské oblasti. Silně ovlivnili Johna Wesleyho na jeho cestě s Pánem. Jednoduše – měli vliv, který trvá dodnes.

Ale ne tam, odkud pocházeli. Zinzendorf byl z Halle, města, které má v dnešním Německu jeden z nejnižších počtů křesťanů. Moravští bratři pocházeli z dnešního Česka. Co se stalo? Může být důvodem to, že hnutí nebylo lokálními panovníky ve východním Německu a Česku vítáno, a tak se místo toho rozšířilo do zbytku světa? Stejně tak, jako perzekuce prvních křesťanů vedla k rozšíření misijního hnutí do celého tehdy známého světa?

Pravděpodobně na to není jednoduchá odpověď. Otázka pro nás nicméně zní: Co s dnešní situací dělá Bůh? Koho posílá? Kdo půjde?

Před několika lety dělala Normisjon (Norská misijní organizace, pozn. red.) průzkum misijních potřeb a příležitostí v Evropě. Bylo zjištěno, že ogranizace by se měla zaměřit na východní Německo a Česko. Předpokládám, že ostatní norské misijní organizace by došly k témuž. Předkládám vám některé nápady, které, jak věřím, jsou důležité, pokud se rozhodneme pro misijní iniciativu ve východním Německu. Jsou založeny na vlastních zkušenostech, rozhovory s křesťany, kteří tam vyrostli, a všeobecné misijní strategií:

1) “Pokud chceš jít rychle – jdi sám, pokud chceš jít daleko – jdi s někým,” říkají Afričané. Partnerství je v misii velmi důležité. Které hnutí / organizace / církve už ve východním Německu působí? S kým se můžeme zkontaktovat?

2) Čemu čelí východní Němci? Co se děje v jejich společnosti? Mnoho východních Němců v posledních volbách volilo populisty. Analýza tento výsledek spojuje s vysokou nezaměstnaností v regionu. Jak tam můžeme být solí a světlem? Vytvořit pracovní místa? Východní Německo nemá nouzi o církevní budovy a faráře. Potřebuje křesťany, kteří reprezentují Ježíše tam, kde jsou.

3) Okuste a vizte, že Bůh je dobrý, říká Bible. Moje zkušenost z Česka ukazuje, že když rodiče, nebo spíš praprarodiče, odmítli Ježíše, jejich děti, vnuci a pravnuci si myslí, že křesťanství už bylo vyzkoušeno, nefungovalo, a tak se o něj nebudeme dale zajímat.

“Nebylo to takové, jaké jsem myslel. Nikdo mě neodsoudil, užil jsem si to,” říkají pak překvapeně, když potkají křesťany. Jejich setkání s křesťanskou komunitou neznamená setkání s perfektními lidmi, jak se obávali. Setkají se s lidmi, kteří nejsou bezchybní, ale nesou ostatním Ježíše. A taková setkání bývají pro mnohá, včetně mě, startovní čárou pro chození s Ježíšem. Dnes je potřeba říct lidem nejen to, že církev a víra už nejsou o válce a moci, ale že mají být žity v našich životech. Je potřeba nového misijního bratrského hnutí ve východním Německu. Kdo půjde? 

Další informace