Ježíš byl imigrant

Nedávno jsem dlouze přemýšlel o imigraci. Před týdnem jsem seděl v kostele tady ve Finsku a poslouchal rodinu, která uprchla z Pákistánu. Mluvili o svém životě a o tom, proč před dvěma lety přišli do Finska. Otec rodiny byl pastor, spolu s ním byla také jeho žena a dvě děti. Říkali, že důvod, proč opustili svou zemi, byl, že pastor byl v Pákistánu obviněn z rouhání a odsouzen k smrti.

Důvodem pro tento trest byla diskuze, kterou ve své vesnici pastor vedl s muslimskými učenci. V průběhu diskuze se ukázalo, že pastor je křesťan a nesdílí muslimské učení. Naneštěstí se o tomto hovoru dozvěděla oficiální místa a pastor byl odsouzen za rouhání proti proroku Mohamedovi.

Nyní přišli do Finska a doufají, že v této křesťanské zemi najdou bezpečí. Jejich azyl byl ale zamítnut a oficiální vyjádření zní, že by se měli vrátit zpátky do Pákistánu. Pastorův otec už byl pro svou víru zavražděn. A podobných příběhů najdeme v dnešní Evropě mnoho.

V Bibli najdeme tři skupiny, které, jak se zdá, jsou speciálně blízko Božímu srdci. Jsou to sirotci, vdovy a uprchlíci. Ve Starém zákoně žili židé mnoho let jako uprchlíci v Egyptě a Babylonu. Boží slovo je plné sympatií k uprchlíkům, protože jeho pisatelé byli sami uprchlíci. Abraham byl uprchlík, Mojžíš byl uprchlík, David byl uprchlík a mnoho dalších také bylo uprchlíky. Rovněž Ježíš byl uprchlík.  

Imigrace není bez problémů. Naopak je zcela jisté, že s sebou problémy nese. Čím více uprchlíků přijde do našich zemí, tím více problémů budeme mít. Nicméně, úkol nás křesťanů není žít bez problémů. Ježíš nám neslíbil snadný život s Ním. Náš úkol je udělat svět lepším místem, co nejvíce podobným nebi. Ježíš nás učil modlit se o to, aby se Boží vůle stala jak v nebi, tak i na zemi. A Bůh má velké srdce pro uprchlíky! Ježíš byl imigrant. Jako malé dítě se svou matkou Marií a otcem Josefem utekl do Egypta. Uprchli před Herodem, který chtěl zabít všechny novorozené židovské chlapce. Tato cesta zachránila jeho život i celou mladou rodinu.

Ježíš byl imigrant. Je jednoduché být křesťanem, když všichni jsou přátelští, jsme v bezpečí a všechno je tak, jak má být. Ale dnes nás Bůh vyzývá: Jak budeme zacházet s cizinci? „Amen, říkám vám, že cokoli jste neudělali pro nejmenšího z nich, to jste neudělali pro mě.“ Matouš 25,45. 

Další informace