Probuzení uprostřed krize - K Ježíši se obrátilo tolik muslimů jako nikdy předtím

V dnešním světě na nás číhá spousta výzev a bolesti. Ale uprostřed toho všeho Bůh jedná. Není za tím vším zlem, naopak je aktivním Bohem, který vysílá svého Ducha a své spolupracovníky (nás, kteří věříme) s nadějí. S nadějí pro toto místo a tuto dobu. S nadějí pro budoucnost. Otázka zní: jsme součástí toho, co Bůh dělá, nebo dovolíme sami sobě, abychom byli paralyzováni strachem?

V rozhovoru pro známé noviny Christianity Today v červnu 2015 mluvil David Garrison o výsledcích svého 2,5 letého výzkumu, během něhož cestoval po muslimském světě. „K Ježíši se obrátilo tolik muslimů jako nikdy předtím,“ shrnul, „mluvíme tady o milionech.“ Nejvíc povzbuzující však pro mě bylo to, že nemluvil o obrácení skrze obrovské kampaně a internetové evangelizace, ale prostřednictvím hnutí. Hnutí, kde ti, kteří uvěřili, nesou evangelium dál skrze službu druhým. V naší části světa většinou říkáme těmto hnutím misijní hnutí a byli bychom rádi, kdybychom jich měli v naší sekularizované Evropě více.

„Během prvních dvanácti let tohoto století,“ řekl Garrison, „se v muslimském světě objevilo 69 takových hnutí. Každé má minimálně 1000 členů, kteří byli pokřtěni. Vzniklo okolo 100 nových sborů. Před rokem 2000 se taková hnutí objevovala sporadicky.“

Garrison dále sdělil, že svůj výzkum započal se „zdravým skepticismem“ k obrovským číslům nových věřících, o kterých předtím slyšel. Skončil s čísly několikanásobně většími. „Úžasné na tom je nejen to, jak obrovská ta hnutí jsou, ale hlavně to, kolik jich je, nejsou limitována určitým kusem světa, ale viděli jsme je i v západní Africe, i v Indonésii, a prakticky v celé v oblasti mezi těmito státy.“

Haleluja, Ježíš je živý!

Muslimové, kteří uvěřili v Ježíše, jsou také v Evropě. Během svých cest po Evropě jsem sám potkal muslimské uprchlíky, kteří uvěřili buď už předtím, nebo poté, co přišli do Evropy. S Ježíšem se setkali díky křesťanům. Díky čtení Bible. Díky Ježíši samotnému, který se jim zjevil ve snech. Bůh je aktivní Bůh, nečiní zlo. Naopak, posílá lidi, aby pomohli obětem zla. Hledá ztracené, a zrovna nyní velmi, velmi mnoho muslimů patří mezi nalezené. Pojďme spolupracovat s Bohem.

Misijní ředitel Flody McClung napsal na svůj blog následující: „Nesmíme myslet v termínech radikálního terorismu nebo extremismu nebo hrozby pro Západ. Mnoho z islámského terorismu v dnešním světě je duchovní odpověď toho Zlého na masivní obrácení milionů muslimů k Ježíši. Je to Satanův způsob, jak nás rozptýlit, naplnit naše srdce strachem, zlobou a nevírou. Žijeme v časech největší sklizně mezi muslimy, kteří přichází k Ježíši. Samozřejmě z toho Satan není nadšený, takže se snaží vyvolat vztek a nenávist a popudit extremisty, aby se chovali násilně. To vede k polarizaci a snaze Západu odpovědět ve stejném duchu. Nenechte se strhnout!“

Situace v dnešní Evropě a na Blízkém východě je samozřejmě i o něčem více než jen o spasení lidí. Lidé v Sýrii nepotřebují jen spasení, potřebují také humanitární pomoc. A ano, neměli bychom být naivní – uprchlická krize je a bude obrovskou výzvou pro evropskou společnost. A v žádném případě bychom neměli být zticha, co se týče špatností páchaných muslimy. Ale. Nenechme se ovládat strachem, nenechme se odradit. Raději poslechněme rady apoštola Pavla v 2. Tim. 1,7 – buďme naplněni Duchem lásky, síly a rozvahy.

Radujme se z probuzení mezi muslimy. Plačme s těmi a pro ty, kteří trpí. Čelme nenávisti s láskou. A nade vše velebme toho, kdo je Naděje a kdo přináší Naději. On není pasivní Bůh, právě naopak, je aktivní Bůh, který posílá svého Ducha, a posílá nás.

Zdroje:

http://www.christiantoday.com/article/we.are.living.in.the.midst.of.the.greatest.turning.of.muslims.to.christ.in.history/56393.htm

http://floydandsally.com/2013/10/02/how-not-to-respond-to-the-syrian-crisis/

Další informace