Tajemství

Radujte se, radujte se za všech okolností. Ústřední věta tohoto rozjímání. Dostal se mi do rukou film s názvem Tajemství. Film, nebo říkejme tomu dokument, řeší situaci, že když si někdo umane, chci kolo, holku, peníze, dostane to.

Popisují tam následující: ráno se probudím, budu si myslet, že nestihnu nic, ujede mi autobus, přijdu pozdě, a naše mysl se tím začne zaobírat. A vskutku mi autobus ujel, nestihl jsem to. Doporučují myslet si, že vše bude v pořádku, stihnu autobus, nic mě nerozhodí, vyšlo to.

Jak to vše má fungovat? Odkazují se na přitažlivost, budeme-li si něco přát, je potřeba na to myslet, vyvolat tak magnetické pole, a ono to vše přijde. Aby to nebylo tak jednoduché, je potřeba si, řekněme, vsugerovat do mysli, že danou věci již máme, dále je nutné být vděčný za danou věc, děkovat, mít v mysli lásku k druhým.

Nechci tady řešit otázku, zda to funguje nebo ne, zda to jsou světské výmysly, báchorky, ale chci se zamyslet nad tím nejdůležitějším. Nám také bylo sděleno Tajemství, to nejdůležitější, že Bůh je láska, že daroval sebe sama. To tajemství, že máme myslet především láskou, že máme být vděční, a to ostatní nám bude přidáno.

Věř, ty nedochůdče, že je tu někdo větší než ty, věř a uvidíš hory přenášet, pros a bude ti dáno. Jaká to analogie s tím filmem. Ale je zde zásadní rozdíl. Kristus říká, pros a bude ti dáno, bude-li to ve shodě s jeho vůlí. Odpouštěj, bude ti odpuštěno, pohlížej na každého s láskou, nemysli na nikoho ve zlém.

Velmi nerad bych vás ale viděl v přijetí náboženství prosperity. Sám Kristus nikdy neslíbil blahobyt, ale slíbil, bude-li to ve vašich možnostech, žijte spolu v míru. Žijeme-li v míru s druhými, i nám je lépe. Budeme-li více dbát na to, co dává Kristus, obdržíme velké bohatství, život věčný. Nikdy jsem neřekl a věřím, že ani Kristus, že nemáme nic vlastnit, řekl, že vlastnit můžeme, ale chovejme se, jako bychom nevlastnili, hromaďme si nebeské bohatství, ne to, co ničí mol a rez, zloději vykopávají a kradou.

Pokud tento článek v tobě vyvolal zmatek či chaos, věř, že veškeré to tajemství je skryto v Bibli, v jednom malém slově – to slovo láskou jest – aby láska nebyla frází, záleží jen na nás.

Další informace