Adventní zamyšlení

Stalo se to před 112 lety. Psal se 17. prosinec 1903. Bratři Orville a Wilbur Wrightové poslali telegraf své sestře Kateřině. V telegrafu stálo: „Tak jsme skutečně uletěli 120 stop (37 metrů). Budeme doma na Vánoce.“

Kateřina popadla telegram a běžela s tou zprávou za redaktorem místních novin. Ten si telegram přečetl a řekl: „Tak to je výborné, přijedou na Vánoce.“ Ačkoliv byl návrat bratří Wrightů radostnou událostí, tou zásadní zprávou bylo to, že člověk poprvé dokázal letět strojem těžším než vzduch. Ale to ten redaktor nedocenil, nepochopil, přehlédnul. On viděl jen Vánoce.

Každému člověku někdy hrozí, že přehlédneme to, co je nejdůležitější. A někdy to přehlédneme, přestože se o tom pořád mluví. Ano, víme, že je důležité, abychom neminuli význam Vánoc. Vždyť nám to už připomínají i média. Už teď nám je připomínáno, abychom se nestresovali, neběhali pouze po nákupech, ale abychom si užili svátky klidu a pohody. Nicméně, Vánoce nejsou pouze o klidu a pohodě. To by totiž bylo také málo a to bychom znovu minuli ten základní bod Vánoc.

Základním poselstvím Vánoc je totiž to, co ohlašovali na betlémských pláních andělé pastýřům: „Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.“ (Lukáš 2:11). To je to podstatné poselství. Dovolte, že z tohoto poselství vyzdvihnu jedno důležité slovo, které bychom mohli lehce přehlédnout. Je to slůvko „vám“. Ono to slůvko totiž opravdu mluví o Vás, kdo čtete tyto stránky. Vám se o Vánocích narodil Spasitel, Zachránce. Nejen Josefovi a Marii. Nejen pastýřům a ostatním Židům. Vám se narodil! Narodil se pro Vás! A pokud chcete opravdu přijmout poselství Vánoc, tak potřebujete vírou přijmout, proč se Vám narodil. V Písmu čteme: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3:16)

Ježíš Kristus se narodil jako děťátko, aby Vám dal věčný život. Nechť i letošní Vánoce posílí toto přesvědčení v srdci Vás, kdo jste už v Ježíši našli svého Pána a nechť všichni ostatní v Něm svého Zachránce naleznou, třeba o letošních svátcích. Potom nemineme tu dobrou zprávu, ten smysl Vánoc. A to nám všem ze srdce přeji.

Další informace