Slova otce synovi

Pokud jednoho dne mě uvidíš starého, pokud se zašpiním při jídle a nebudu se umět obléci ...  měj se mnou trpělivost, vzpomeň si na časy, kdy jsem to učil já tebe.

Pokud budu mluvit a stále opakovat to samé... nepřerušuj mě, poslouchej a buď prosím trpělivý. Když jsi byl malý, musel jsem ti každý večer vyprávět tu samou pohádku a dělal jsem to rád. 

Když se nebudu chtít umýt, nezahanbuj mě ... vzpomeň si jen, kolik důvodů jsem si musel vymyslet, abych před léty dostal do koupelny tebe.

Když budeš vidět moji nevědomost pro nové věci, dej mi čas a nedívej na mě s ironickým úsměvem. Já jsem měl trpělivost, abych tě naučil abecedu i novou modlitbičku.

Když budu mluvit, a nebude to dávat smysl, dej mi čas, abych si vzpomněl ... není důležité, co řeknu, důležitá je potřeba být s tebou, mít tě nablízku.

Když moje unavené nohy ztěžknou a mé kroky budou nejisté, přijď mi naproti a podej mi ruce - tak jak jsem je podával já tobě, když si zkoušel první krůčky.

Když řeknu, že už chci zemřít, nezlob se na mne, jednoho dne pochopíš, proč jsem to vyslovil.

Dej mi trochu tvého času, dej mi trochu tvé trpělivosti, dej mi rameno, na které mohu položit svou hlavu stejně, jako jsi to před léty dělal ty. Pomoz mi dokončit tuto cestu s láskou a klidem. Dám ti za to svůj úsměv a nekonečnou lásku, jako doposud vždy...

Jednou určitě poznáš, že i přes mé nedostatky, jsem pro tebe chtěl vždycky to nejlepší, že jsem se ti snažil odstranit z cesty všechny překážky, o kterých jsem věděl.

Další informace