O čištění toalety

Momentálně sedíme ve vlaku z Helsinek do Ostrobotnie. Brzy budeme doma (autor jede domů z misijního pobytu v ČR - poznámka redakce). Během této cesty jsem navštívil mnoho toalet. Když cestuju, můj žaludek bývá dost citlivý. Často mi připomíná, abych navštívil záchod. A tak jsem tento týden viděl mnoho různých typů toalet. Některé byly čisté, jiné dost špinavé.

Z nějakého důvodu jsem si vzpomněl na pravidlo, které jsem někdy slyšel. Musíme se ujistit, že záchod je po naší návštěvě čistější než před ní. A tak jsem čistil záchod jak po sobě (!), tak po ostatních. :)

Myslím, že tohle pravidlo sedí také na život křesťana. Ukazujeme, kdo je Bůh, když zanecháváme lepší svět po našem odchodu, než když jsme přišli. Ať už jde o práci, rodinu, volný čas nebo jinou oblast. Jako křesťané máme usilovat o to, abychom po sobě zanechali pozitivní vliv. Manželka potřebuje být šťastnější se mnou než beze mě. Dětem by mělo být lépe se mnou než beze mě. Ježíš léčil nemocné, křísil mrtvé, vyháněl démony. A nakonec zemřel na kříži a vzal naše viny, naše selhání. Ježíš udělal svět lepší.

Také jsem přemýšlel nad tím, co jsem osobně získal z naší cesty. Jeden z nejdůležitějších postřehů bylo to, že jsem sám sebe trochu více našel. Jsem nadšený misií. Proto budu věnovat více času organizování nových misijních týdnů, náboru týmových vedoucích, mentorováním pastorů, týmových vedoucích, atd. Během roku jsem se naučil mnoha dovednostem tím, že jsem byl podnikatelem, pojišťovacím agentem, trenérem, učitelem a knězem. Doufám, že budu časem moct orientovat víc a víc svých zdrojů a zkušeností na misii v zahraničí. Cesta již začala. Fungujeme s “BecomelikeJesus” už sedm let. Na cestu jsme vyšli, ale jsme teprve na začátku. Chcete se přidat?

Další informace