"To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila." Janovo evangelium 1,5

Když mi bylo asi sedm let, sledoval jsem tajně film, na který mi rodiče zakázali se dívat. Zločinec se tam k oběti vždy připlížil zezadu – z davu nebo ze tmy – a vrazil ji nůž do zad. Můj strach ze tmy byl od té doby téměř panický. Když jsem byl sám doma, musel jsem si často rozsvítit ve všech pokojích. Teprve jasné světlo rozptýlilo mé dětské obavy z neznámého vraha číhajícího ve tmě. To mám za to, že jsem neposlechl rodiče:-).

Je to právě světlo, které pomáhá překonat strach z neznámého. Světlo je mnohem silnější než tma. Ani tuny temných kosmických hlubin nepohltí světlo vyslané hvězdou vzdálenou od nás tisíce světelných let. Tma je chladná a nebezpečná, světlo hřejivé a povzbuzující. Sice i v chladnu a temnu pod těžkým kamenem se to hemží životem, ovšem takovým, který nám není úplně blízký. Tma je zmatek a chaos, světlo přináší jistotu a bezpečí. Ti, kdo tápou ve tmě, mohou zle ublížit sobě i ostatním. Ti, kteří chodí ve světle, mohou mnohem snadněji nalézt ztracenou věc nebo dojít tam, kam potřebují.

Pokračování na další straně

Na pozadí této obecné symboliky světla a tmy dobře chápeme, proč Bible přirovnává Boha a jeho syna Ježíše Krista ke světlu: „Na počátku bylo Slovo – rozuměj Kristus. To SVĚTLO ve tmě svítí a tma je nepohltila.“

Jak je nám Kristus světlem? Odhalil, jaký je Bůh. Udělal nám jasno v našem tápání o Bohu. „Přeložil“ nám Boha. Pak ovšem Ježíš zviditelnil ještě něco jiného, mnohem méně příjemného. Pod jasným reflektorem své čistoty a lásky odhalil prach a špínu našeho hříchu. Nikde jinde nevidím křehkost, omylnost, slabost, hříšnost svou i celého světa jasněji než v Kristově světle. A ještě do třetice je nám Kristus světlem. Ozářil naši nejhlubší temnotu, totiž tu smrtelnou, do které se každý z nás propadá při svém konci.

I přes propast staletí platí jeho nabídka být naším životním světlonošem a průvodcem: Budeš-li mi důvěřovat a necháš-li se vést světlem, které jsem přinesl, na své cestě nezabloudíš ve tmách a dojdeš do Božího království!

Další informace