Je Ježíš šílený?

Ježíš je šílený! Přesně tohle si můžete myslet, když čtete o poslední večeři. Kristus říká svým učedníkům, že chléb, který se chystají jíst, je jeho tělo, a víno, které budou pít, jeho krev. O čem to Ježíš mluví? Pokud bychom měli přítele, který by nám řekl něco podobného jako Ježíš, přemýšleli bychom o něm jako o pomatenci, nebo přinejmenším jako o někom trochu divném.

Jak to tedy je, přemýšleli jste někdy o tom, co Ježíš dělá? Proč učedníci na jeho prohlášení nereagovali? Proč si nemysleli, že je šílený? To všechno je o uzavření dohody. Představte si, že žijete před 3000 lety na Blízkém východě. Jste pravděpodobně částí kmene, nejspíš nomádského kmene. Nemáte silnou obranu ani sociální zabezpečení pro případ hladomoru. Co byste jako kmen dělali, pokud by nějaký nepřítel zaútočil na váš kmen nebo by zásoba jídla jednoho dne zmizela?

Utvořili byste dohodu s jiným kmenem. Dohoda znamená, že dvě různé strany jsou spojeny v jednu, sdílí výzvy i požehnání s ostatními. Kmen, který se dohodne s jiným kmenem, je zavázán pomoci, pokud jeho partner čelí útoku. Pokud byste byli v ekonomických problémech, váš partner je zavázán pomoci vám! Sdílíte vše. Jste jedno. Být součástí dohody jako kmen byl obrovský benefit.

Rituál tvorby dohody sestával například z toho, že se patriarchové kmene potkali a jedli spolu. Krmili se navzájem vínem a chlebem jako symbolem jejich životů, který je spojen s životy jejich spolupartnerů. Patriarchové by řekli „tento chléb je mé tělo“ a „toto víno je má krev.“ Když dojedli chléb a dopili víno, jejich životy byli symbolicky jedním. Kmeny byly jedním.

Ježíš s námi tvoří dohodu. Zve nás, abychom jedli jeho tělo a pili jeho krev. To je jazyk, který tvoří dohodu. Proto si učedníci nemysleli, že je Ježíš šílený. Mysleli si, že jsou privilegováni. Mohli se stát partnery s Mesiášem. Vy a já jsme rovněž pozváni k takové dohodě. Pokaždé, když jsme součástí Večeře Páně, připomínáme si, že Bůh skrze Krista je náš partner. Slíbil, že s námi bude sdílet vše. Dostává naše hříchy, my dostáváme jeho spravedlnost a svatost. Jako partneři můžeme sdílet Ježíšovu identitu. Bůh nám slíbil, že nás bude chránit a starat se o nás. Vždy nás skrze Krista vidí. V Božích očích jsme vždy bezvadní!

Takže, je Ježíš šílený? Nemyslím si to. Je prostě milující a plný milosti. Tak moc nás miluje a chce být Naším partnerem!

Další informace