Vďaka Pane

Milí priatelia v Kristu,je tomu už nejaký čas, kedy som od svojho známeho dostala nahrávku s nádhernými piesňami, a na jednu z nich nemožem zabudnúť, myslím na jej slová vždy znova a znova. Jej refrén sa mi nezmazateľne vryl do srdca. Spieva sa v ňom: „Je to veľká milosť, je to veľká láska, keď aj v utrpení smieš povedať svoje úprimné: Vďaka, Pane.“…byľ vďačný, keď sa mám dobre, keď sa mi darí – to nie je až tak veľký problém.

A aj tak na to často zabúdame. Ale ďakovať Bohu, keď mi je zle, ďakovať Mu v utrpení, v bolesti – to už nie je tak jednoduché. Ale ak to dokážeme, tak sme zvíťazili. Takto my vlastne otvárame do tej našej situácie cestu Bohu. Dávame Mu šancu, aby to naše utrpenie premenil na slávu.

Lebo čím viac nás náš postoj vďačnosti stojí, tým je pre Boha vzácnejší.

Keď Bohu ďakujeme aj v utrpení a v skúškach, to je oveľa viac, ako keď Ho chvália anjeli v nebi, kde nie je ani bolesť, ani utrpenie. Keď ty Boha chváliš uprostred ťažkostí, dotýka sa Ho to viac, ako keď Ho uctieva celé nebo. Preto nepremárňujme čas svojich skúšok, lebo práve z ich stredu môže vzísť niečo veľké. Lebo z čím väčších skúšok a temnoty tvoje ďakovanie prichádza, tým viac sa Boha dotýka.

Raz príde čas, keď z našich očí bude zotrená každá slza a bude existovať len radosť. Ale dovtedy si Boh chce použiť aj bolesť… „Je to veľká milosť, je to veľká láska, keď aj v utrpení smieš povedať svoje úprimné: Vďaka, Pane!“ A nielen to. Refrén tejto piesne má pokračovanie: „Je to krásny život, život plný Krista, ak dokážeš niesť kríže iných na pleciach, hoc sám si v bolestiach a predsa – s láskou hľadíš na blížnych…“

Milí priatelia, ja som presvedčená, že tieto slová už ukazujú ku samotnej podstate ľudského bytia- k sebadarovaniu. Ako nám to svojim životom a smrťou dosvedčil Pán Ježiš Kristus.

Na bojisku pri Slavkově u Brna stojí pamätník zmierenia, a na ňom sú tieto hlboké slová: „Človek môže sám seba plne nájsť, len v opravdovom darovaní seba samého.“

Hovorí sa, že ak ti je zle, pomož niekomu, komu je horšie a bude ti lepšie. A ono to naozaj funguje… „Je to krásny život, život plný Krista, ak dokážeš niesť kríže iných na pleciach, hoc sám si v bolestiach a predsa – s láskou hľadíš na blížnych…“

Milí priatelia, sebe i Vám prajem a vyprosujem od Boha, aby sme dokázali žiť slová tejto piesne a mali naozaj vďačné srdcia, otvorené pre Boha i blížnych, a to nielen v tomto mesiaci Vďaky-vzdávania, ale i každý deň nášho života. Mária Jenčová, farárka ČCE - Hodslavice

Další informace