Zážitky z prázdnin

Prázdniny právě začaly. Tak zjišťujeme, jak ten čas letí a nikdo ho není schopen zastavit. Už jste něco prožili o prázdninách? Chystáte se na dovolenou? Dnes se velmi často hovoří o zážitcích a prožitcích. Určitě je dobré něco zažít nebo prožít. Je dobré navštívit nějaká pěkná místa v naší zemi nebo v zahraničí. A je na co se koukat!

Ale když tak přemýšlím, jak dlouho jsme schopni si pamatovat nějaký zážitek? Určitě ten, kdo prožil něco špatného nebo traumatizujícího, tak ten si onen zážitek pamatuje až do konce života. Ale většinou mnohé zážitky zapomeneme nebo je vystřídají zážitky jiné. Ale náš život se neskládá jen ze zážitků a prožitků. Náš život je především realita života. Od rána do večera. Každý den přináší nějaké překvapení nebo se vůbec nic neděje. Jakou radostí je pro nás, když se ráno probudíme a můžeme vstát a něco dělat nebo se s někým potkat. Pro mnohé to není samozřejmost, jak pro nás. Mnohé věci bereme už jako samozřejmost a ony samozřejmostí vůbec nejsou. Mám někdy pocit, že čas dovolených a odpočinku je rychle pryč a člověk by si přál, aby trval déle, nejlépe napořád. Ale ono to nejde. Zážitek skončí a na prožitek časem zapomeneme. Potřebujeme něco nebo spíše někoho, kdo je stále stejný, kdo se nemění a dokonce chce pro nás jen to nejlepší. Kdo dá našim životům správný směr a orientaci. A také jistotu, že nikdy nezklame a nikdy si z nás nevystřelí. Dnes mnozí lidé mají životní zkušenosti s podvodníky. Zazvoní u vašeho domu nebo bytu a nabízejí zaručeně hodnotnou věc a nakonec se zjistí, že daný člověk je podvodník. Díky Pánu Bohu, že máme Boží slovo, které nikdy neklame a nezavede člověka do slepé ulice nebo nechá jen tak. V listu Židům 13,8 je napsáno: Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky. To je obrovská jistota, které se můžeme chytit v našich životech. Ježíš Kristus se nemění. Je stále stejný. Jeho láska k nám je stejná, jeho zájem o každého člověka je stejný. Jeho zájem nemizí nebo nezmizí jako nějaký prožitek nebo zážitek. On se nemění. Tím si můžeme být jisti. Milí čtenáři, věřme Kristu. On se nemění.

Přeji vám příjemné letní dny a vám, kteří máte před sebou dovolenou, přeji krásnou dovolenou k nabrání nových sil.

Další informace