Co se skrývá na staré půdě

Na staré půdě se toho dá mnoho najít. Leží tam nepotřebné, dávno odložené věci. Nedávno mě při měření na jedné zapomenuté půdě základní školy, která byla kdysi klášterem, zaujala mušle ležící v hromadě střepů ze starých kachlových kamen. Rovněž mě zaujaly staré nástěnky z doby nedávno minulé a různá propagandistická hesla jako „Se Sovětským svazem na věčné časy“ a beznosá bysta Gottwalda. Mušli jsem si vzal domů. Nástěnky a bysta byly spíš k pousmání, asi ve škole mysleli na zadní vrátka - co kdyby se ještě někdy hodily?

Mušle v sobě měla otvory, jako by ji někdo nosil na krku. Později jsem se dozvěděl, že se jedná o mušli hřebenatku svatojakubskou, ze které si lidé udělali symbol poutníků, a kterou nosili poutníci, a podle všeho ji někteří ještě nosí.

Takže žádná stará školní pomůcka z přírodopisu, jak jsem si prvně myslel. Na půdě se skrýval kontrast dvou období staré budovy, kdy jedni lidé hledali Boha a druzí se ho snažili vymazat z lidských myslí. Proč ale skončila na půdě v hromadě střepů z kamen? To se asi nikdy nedozvíme. Nejspíš po válce, kdy zrušili klášter vedený německým řádem. Skončil klášter, a skončila také doba s červenými nástěnkami.

Lidé si dělají ze spousty věcí a míst různé symboly a myslí si, že jim pomůžou. Jsou ochotni jít dalekou cestu za Bohem na poutní místo. Putovat mnoho dní pěšky. Nebo jsou ochotni uzavřít se v klášterech, aby našli Boha. Když přijde jejich konec, neskončí taky někdy zapomenutí jako ta mušle?

Ježíš je tady a teď, dostupný v kteroukoliv dobu. Neskrývá se nám pouze na určitých místech. Není jen zavřený v kostele, klášterech a modlitebnách. Ani se neskrývá někde kolem náš v přestrojení. Je snad pro lidi nesrozumitelná jednoduchá zvěst o spasení? Namísto toho raději věří východním filozofiím a náboženstvím. Věří homeopatikům, józe, akupunktuře a dalším učením o vnitřní energii. Myslí si, že najdou sami sebe a že se tak vyléčí. Stejně tak jako na poutních místech. To vše mnohdy kombinují mezi sebou. Je to honba za větrem.

Když tak putujeme světem, nedělejme si falešné modly a naděje. Náš hřích je horší než nemoc, která může znamenat smrt, hřích ji znamená vždy. Většinu nemoci umíme léčit, ale odpuštění nám nikdo jiný nenabízí. Pokud budeme mít v životě Ježíše, neskončíme v prachu a zapomnění. Pokud budeme milovat jeho a ne svět, nebudeme se muset skrývat zavření před okolím za zdmi budov. Nebude nás tížit hřích. Budeme otevřeni pro druhé lidi, které tak můžeme k němu přivést.

Další informace