Buďte tedy dokonalí ...

... jako je dokonalý váš nebeský Otec. Mat. 5, 48.

Bůh je dokonalý, člověk dokonalý být vlastně nemůže. Možná se nám tak někdo bude jevit v našich lidských očích. Ale před Boží tváří – kdo obstojí? Na našich malých dětech vidím, jak je jednoduché podlehnout iluzi, že jsme dokonalí a že děláme dokonalé věci.

Děti vybarví obrázek, hned s ním přiběhnou a volají: ,,Že to mám hezké, mami? Líbí se ti to? Podívej, tady jsem dala sluníčkovou barvu, že je to krásné?“ Jako máma nemůžu jinak – chválím a žasnu, jsem pyšná na to, kolik barev dokážou děti do obrázku dát. Co na tom, že princezna vypadá, jako by měla žloutenku v pokročilém stádiu? Že na papíru září růžovomodrozelenooranžový kůň? A že jsou barvy přetažené přes obrys obrázku?

My, velké děti, se někdy chováme taky tak, no co někdy – asi dost často. O tom, co děláme, jsme přesvědčeni, že děláme dobře, že to už lepší být nemůže a že tím samozřejmě prospějeme všem kolem sebe. Taky stojíme před svým Otcem a říkáme: ,,Tak co, co tomu říkáš? Dobré, ne?“ Co na tom, že se sem tam vloudí chybička? Co na tom, že... Jenže my máme být dokonalí. A pokud nejsme dokonalí, pak o dokonalost máme usilovat. Jednak každý sám za sebe, jednak jako společenství.

Jak dosáhnout dokonalosti i v našem sboru, na to najdeme návod v Kol. 3,14: ,,Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.“ V našem sboru je mnoho typů lidí – povahově, profesně, věkově, máme různé cíle a různé představy o fungování společenství. Záleží na tom, jak dokážeme jedni druhé milovat, respektovat, tolerovat a občas také ustoupit ze svých požadavků, abychom přispěli k růstu těla. Pán Ježíš říká: ,,Buďte dokonalí...“ a ne hledejte dokonalost. Usilovat o dokonalost však vyžaduje velkou dávku trpělivosti a vytrvalosti, protože to trvá celé roky, i desetiletí, než se dopracujeme k něčemu aspoň vzdáleně podobnému dokonalosti. Vydržíme? Nevzdáme to?

Nebo zvítězí naše znechucení nad nedokonalostí našeho sboru? Přitom stačí tak málo – s Boží pomocí mít lásku jedni k druhým.

Další informace