Pane, nauč mě modlit se

Žalm 33:15 „On utvořil srdce každého z nich…“

Každý z nás by měl mít svůj vlastní modlitební styl. Ten tvůj by měl být v souladu s tím, jak tě Bůh stvořil. V začátcích se můžeš učit od lidí, kteří jsou v modlitbě zkušenější než ty, ale musíš být opatrný, aby se pro tebe nestali normou, nebo aby ses ty nestal jejich kopií.

Je špatné nutit se do něčeho, co dělají druzí, pokud se v tom ve svém nitru necítíš dobře. Nesnaž se držet krok s někým, nebo kopírovat něčí modlitební styl. A neciť se povinen uplatňovat každý modlitební princip, který ses naučil, pokaždé, když se modlíš. Většina z nás má strach nebýt jako všichni ostatní. Je pro nás pohodlnější řídit se určitými pravidly, než se odvážit následovat vedení Božího Ducha.

Když následujeme pravidla vytvořená lidmi, děláme radost lidem. Ale když vykročíme ve víře a následujeme Božího Ducha, děláme radost Jemu. Není dobré, když se cítíš být tlačen k tomu, aby ses modlil určitým způsobem, určitou dobu, nebo aby ses při modlitbě zaměřoval na určité věci jen proto, že to dělají druzí lidé. „Odvaž člun od přístavního mola,“ jak se říká, a dovol přílivu Božího Ducha, aby tě nesl, kamkoliv si přeje. Když svoji motlitbu kontroluješ, víš, co se následně stane, ale když dovolíš Božímu Duchu, aby převzal vedení, zažiješ ve svém životě mnohá překvapení. Úžasná překvapení! Odmítni strávit svůj modlitební život pocitem viny, kvůli tomu, že nejsi jako někdo jiný. Musíš být odhodlán být sám sebou.

Bible říká: „On utvořil srdce každého z nich…“ (Žalm 33:15). Takže když přijde na modlitbu, dnešní slovo pro tebe zní: „Buď sám sebou.“

Další informace