Kde je tvůj poklad, tam bude tvá duše

Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Matouš 6, 19-20

Sestry a bratři, občas, nebo raději každý den bychom si měli připomínat tato Ježíšova slova. Může se nám totiž na konci života stát, že ačkoliv jsme sice putovali celý ten život velmi usilovně, vše se v jediný okamžik může proměnit v jednu velkou beznaděj. Bude to tehdy, pokud zapomeneme na naší cestě na ten nejdůležitější cíl, jenž můžeme zde, na zemi vybojovat, tím je podíl na Božím království. Kde chceme trávit naši věčnost?

Byl jednou jeden student, který když viděl, jak je učivo náročné a těžké, pokusil se na budoucí zkoušku nemyslet. Ignoroval skutečnost, že na konci semestru musí předstoupit před zkoušejícího. Semestr rychle uběhnul, stejně jako náš život jednou rychle uběhne a přišla hodina H. Celý semestr se měl moc dobře, rodiče se o něho starali. Ignoroval však budoucí realitu. U zkoušky ... propadnul.

Abychom my, věřící, prošli nejklíčovější zkouškou, musíme zabojovat, i když ten hlavní boj už proběhnul - na kříži. Ježíš nám v Bibli jasně říká, co máme dělat. Víme a známe to, co nám v Božím slově Ježíš klade na srdce? A děláme to? Občas nemáme psychickou sílu na to, abychom si udělali na Jeho učivo čas.

S tím souvisí biblické studium. Pokud neznáme Boží slovo, co jednou řekneme našemu Pánu? „Pane, promiň, neměli jsme čas, museli jsme bojovat o chléb vezdejší a trochu volna jsme potřebovali na regeneraci sil. Tak jsme vlastně netušili, co po nás chceš.“ A Pán chtěl být s námi.

V další části Matoušova evangelia, 6. kap. verších 33-34 Ježíš říká: „Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“ Co pro Vás znamenají tato slova?

Hledání hub nerovná se sbírání hub, k tomu závěru jsem došel před pár dny v lese. Prošel jsem kus lesa a nic jsem nenašel. Pak jsem potkal houbaře s plným košíkem. Dali jsme řeč a požádal jsem ho, aby mi prozradil tajemství jeho úspěchu. Víte, co mi řekl? To by vás ani mně určitě nikdy nenapadlo: „Houby je třeba hledat a ne jen běhat po lese tam a zpátky. To je makačka a ne rekreačka.“ „Uf, to by mě nikdy nenapadlo“, povzdechl jsem.

Přátelé, i když jsme dostali velký dar víry, může se nám klidně stát, že pro mnohé starosti a zajímavosti života odbočíme z úzké cesty, jež vede k úžasnému cíli. Chce to od nás hodně koncentrace na cíl, přebývání s naším Pánem a jeho učivem a vytvoření velmi blízkého vztahu. Bez práce nejsou zkrátka koláče.

Další informace