Okurková sezóna

Drazí čtenáři,

v mediální branži se pro období prázdnin vžil termín Okurková sezóna. Ze zpravodajského hlediska je to období, kdy se nic moc zajímavého ve světě politiky neděje a tak se novináři chytají každé příležitosti, aby vyvedli na světlo denní něco, co bude aspoň trochu zajímavé a má přídech senzace. Možná se znovu dočkáme článků o podivných lidožravých tvorech v přímořských letoviscích či nástrahách ve velkoměstech. Uvidíme.

Ale v běžném životě se nám jaksi ty okurkové sezóny vyhýbají. Pořád se něco děje a prázdniny vůbec nejsou časem, který by nám do životů vnášel období bez pořádné šťávy. Myslím, že právě období prázdnin přináší mnohé výzvy pro rodiče a prarodiče, kteří se starají o mladší generaci svých potomků. A prázdniny nám také nedávají volno od životních výzev. Lidé se stále dozvídají od lékařů o svých diagnózách; cesty jsou přeplněné lidmi, kteří nervózně touží po odpočinku; firmy potřebují vydělávat peníze; a prázdniny se s životem vůbec nemazlí. Katalogy cestovních kanceláří s fotografiemi dokonalého odpočinku na pláži u moře jsou pro mnohé v příkrém protikladu ustarané životní reality. Nechci Vám kazit iluze o krásné dovolené, či příjemném čase prázdnin. Vůbec ne. Přeji Vám, abyste si odpočinuli a nabrali nových sil. Nežijte však mimo realitu života. Chci Vás dnes poprosit, abyste letošní prázdniny pamatovali také na ty, kteří prožívají těžké období a jejich životní cesta se zaklikatila až příliš. Buďte k nim shovívaví, usmějte se na ně, pomozte jim, pokud můžete. Někdy je život těžký i ve slunečných dnech.

A protože Pán Bůh nejlépe ví, že život není o okurkové sezóně, proto nám poslal vzkaz skrze jednoho člověka, který se jmenoval Izajáš. Tomu bylo dáno, aby poslouchal Boha a napsal následující větu pro všechny, na které doléhá nějaká tíže i pro ty, kteří se těší z dobrých věcí: Izajáš 41:10 Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

Pán Bůh je zde, chce Vás v životě vést, nechce, abyste prožili úzkostlivý život, protože On dává odvahu k těžkým, ale dobrým rozhodnutím, On podepírá, když klesáte na mysli nebo doslovně. On ví, že život není jen o radovánkách, ale často o velikých výzvách a přece se od nás neodvrací, ale právě o prázdninách, kdy mnozí hledají náměty na zprávy, vy jste pro něj objektem nejvyššího zájmu. Nejste Bohu lhostejní, ale drazí, tak drazí, že chce být s Vámi a dnes posílá důležitou zprávu pro vás. Ta zní: Neboj se, vždyť já jsem s tebou...

Přeji Vám, abyste v této jistotě prožili nejen dnešní den a prázdniny, ale celý váš život. A pokud máte dnes k obědu okurkový salát, pamatujte, že pro Boha neexistuje okurková sezóna, stále se u něj něco děje, aby Vám byl blízko a pomohl vám žít smysluplný život. Přeji Vám hezký prázdninový čas.

Další informace