Pane, nauč nás modlit se

Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít. Marek 11, 24

Avner Boskey žije v Izraeli v oblasti Beerševy a jeho úkolem je přinášet světu Hospodinovo poselství týkající se Izraele. V jednom článku píše: „Jednim ze znaků posledních dnů je celosvětový osten antisemitismu. Výsledkem je to, že nepřítel stupňuje své pokusy vymýtit Izrael ze svého uzemí. V uplynulých 35 letech byl Izrael svědkem vzestupu revolucionářů v Etiopii, šíitského puče Chomejního v Iránu, násilné převzetí vlády v Libanonu syrským Hizbaláhem. Nyní se drolí i vztahy s Tureckem. Diktátoři Středního východu rozehráli svoji šachovou partii a obklíčili Izrael ze všech stran.“

Každým dnem můžeme sledovat zvláštní dění ve státech sousedících s vyvoleným národem. Co vzejde z těchto nepokojů? Nikdo neumí odpovědět jednoznačně. Proto otevírám Písmo, abych se uměl lépe orientovat: Mat.16,18 - A já ti říkám, že jsi Petr a na té skále postavím svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Ježíš říká, že Kristova církev je mocnější než brány pekel! V tehdejším světě v bránách města padala ta nejdůležitější rozhodnutí. V branách se scházely autority města, tam se tvořila strategie obrany, rozvoje, etiky…

O čem se rozhoduje v „branách pekel“? Jaké osazenstvo se tam schází? Určitě všechny jejich plány směřují k tomu, jak si podmanit celý náš svět.

Jediný, kdo se na zemi může proti nim postavit a dokonce mařit jejich plány – je Církev (ta Kristova, živá, sjednocená, která se modlí.) Mat. 18,18-19 - Amen, říkám vám, že cokoli svážete na zemi, bude svázáno v nebi, a cokoli rozvážete na zemi, bude rozvázáno v nebi. Říkám vám také, že pokud se dva z vás na zemi shodnou ohledně čehokoli, za co by prosili, stane se jim to od mého nebeského Otce.

Když se tedy sejdou alespoň dva modlitebníci sjednocení s vůlí Boží, potom na úrovni své rodiny, svého působení, mohou uvolňovat okolnosti pro duchovní rozvoj, nebo také chránit před nepřiměřenými satanovými útoky.

Když se Církev v prvním století rodila a začínala působit, disponovala polštářem intenzivních modliteb, který ji pomohl přežít těžké začátky. Co potřebuje církev poslední doby? Na některých místech začal modlitební řetěz, ve kterém chtějí křesťané zůstat po dobu celého roku. Připojili se k mnoha dalším ve světě, kteří se již takto modlí po vzoru Pána Ježíše, jenž se za nás přimlouvá dnem i nocí.

Já osobně věřím, že Církev očekávající na příchod „Ženicha“ nebude usínat jako učedníci v Getsemane. Budeme patřit k ní i my v Českém Těšíně?

Další informace