Vytrvalost

Přátelé, v Bibli je uvedeno, že náš nepřítel obchází kolem nás jako lev, aby nás sežral. Představte si situaci, že nás skutečně honí lev a konec honičky se "odpískne" až s posledním výdechem našeho života. Náš usilovný běh musí mít jednu vlastnost, jinak veškeré naše předchozí snažení vyjde vniveč: Nesmíme povolit ve vytrvalosti. Nesmíme se zastavit ani na vteřinu.

Pokud se rozhodneme si trochu odpočinout, je to náš konec. Přesně na to čeká nepřítel. Hodně křesťanů nedoběhne do cíle pro vavřín vítězství jenom proto, že se na chvilku zastavili. Zastavily je jiné příjemnosti tohoto světa. Všechno jejich předchozí úsilí ztratilo jakýkoliv význam. Evangelista Pavel nás nabádá k usilovné vytrvalosti a my si to máme každodenně připomínat. Našim během je, že každý den pečlivě studujeme boží slovo a každou volnou chvilku využíváme k tomu, abychom se posilovali ve víře v Pána Ježíše Krista, protože to je přesně ten drahocenný poklad, o který nás nepřítel chce připravit a který nás může zachránit od věčného oddělení od našeho Pána.

Další informace