Nový rok – nové možnosti

Prožíváme první týdny nového roku 2008. Každý z nás je plný očekávání, co ten nový rok přinese a jaký bude. Jedno je ale pro nás skutečností, jako křesťané máme zaslíbení, že nejsme sami. To úžasné zaslíbení našeho Pána: „Já jsem s vámi po všecky dny, až do skonání tohoto věku,“ stále platí.

Vstupovali jste do nového roku s nějakými předsevzetími? Možná ano, možná ne. Vždy bereme nový rok jako nový čas a novou příležitost k něčemu, co chceme ve svém životě udělat nebo vylepšit. Určitě naší pozornosti neunikly zprávy, jaké prognózy se na nás pohrnou ze všech stran, co všechno se může dotknout našeho života v různých reformách právě v roce 2008.

Ale nový rok, to je především čas nových možností. Budeme mít k dispozici 366 dnů, abychom si všimli, že vedle nás žijí ostatní lidé, budeme mít čas k dispozici, abychom někomu řekli, že jsme rádi, že je vedle nás. Budeme mít možnost někoho potěšit, povzbudit nebo prostě někomu věnovat, dnes už tak vzácný, svůj čas a projevit o někoho skutečný zájem. Budeme mít příležitost  říct někomu, co pro mě osobně znamená důvěřovat Kristu. Ten, kdo chce vidět, uvidí mnoho dalších možností, jak splnit Boží slovo ve svém životě: Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Židům 10,24.

Ještě jedna důležitá nová možnost se před námi otevírá v novém roce.

Známý americký kazatel Billy Graham uvádí, ve své jedné knize, pro povzbuzení tato slova ze Žalmu 16,11: „Vrcholem radosti je být s tebou.“ A sám k tomu dodává:

Určitě jste viděli dva mladé lidi, kteří si vyznávali vzájemně lásku, aniž by přitom řekli jediné slovo? Možná jste to sami i zažili. Každý pohled, každý dotek, každý úsměv vyjadřuje lásku. Velice zamilovaní lidé nacházejí nekonečné blaho v tom, že jsou prostě spolu.

A stejně tak být v přítomnosti Boha přináší ohromnou radost. Dochází k tomu, jestliže posloucháme, když k nám promlouvá skrze své slovo; dochází k tomu, když se modlíme. Ale dochází k tomu i tehdy, když se prostě radujeme z jeho přítomnosti – když přemýšlíme o jeho dobrotě, užíváme si krásy jeho stvoření, radujeme se z narození dítěte nebo jsme překvapeni náhlým požehnáním.

Jednoho dne se odebereme do jeho přítomnosti navždy. Bible to komentuje slovy: „On sám, jejich Bůh, bude s nimi“ (Zjevení 21,3). Jaká radost, že bude s námi! Ale než k tomu dojde, radujme se z jeho přítomnosti právě teď, protože On je s námi každou hodinu, po celý den.

Prožijme nový rok 2008, jako rok nových možností vidět kolem sebe lidi, kteří potřebují projev lásky a zájmu. Radujme se společně v přítomnosti Boha, který k nám promlouvá skrze své slovo, skrze stvoření nebo skrze své požehnání.

Další informace