Vyznání v Monte Carlu

„Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;“ Matouš 10, 32

Přezdívá se mu „evropské Las Vegas“, přepychové město plné kasin, heren a nočních klubů. Právě zde proběhlo letošní finále o titul SVĚTOVÝ PODNIKATEL ROKU, kterého se zúčastnilo 49 podnikatelů ze 44 zemí světa. V porotě třídenní soutěže zasedlo 6 podnikatelů z celého světa – vítězové národních kol z minulých ročníků. Letos zvítězila Olivie Lumová ze Singapuru, jejíž cesta na vrchol začala v chatrči bez vody a bez elektřiny na předměstí Singapuru.

Jako jednoho z pěti sirotků si ji adoptovala jedna starší žena, a tak měla možnost navštěvovat alespoň školu. Tam se jí líbilo a na doporučení učitelů jí „babička“, jak dnes říká své pěstounce, nechala studovat déle, než do původně plánovaných 12 let. Díky tomu, že si mohla přivydělávat různými pracemi, Olivie nakonec získala univerzitní titul v oboru chemie. Poté získávala praxi ve svém oboru ve farmaceutické firmě a v roce 1989 prodala auto i byt a s patnácti tisíci dolarů se vrhla do podnikání. Na počátku měla naivní, ale dobročinnou, a jak se dnes ukazuje, i nesmírně podnikatelsky úspěšnou představu, že „kvalitní vodou spasí svět“. V Singapuru je velmi málo kvalitní vody a řeky měly tehdy každý den jinou barvu, od červené až po černou podle toho, která továrna zrovna vypouštěla chemikálie.

Svůj cíl splnila a dnes její membránové technologie na čištění a odsolování vody fungují nejen v Singapuru, ale také v Číně, na Blízkém východě a v severní Africe.

„Je to obor, který má budoucnost. S růstem Číny a Indie bude kvalitní voda na některých místech chybět stále víc,“ uvedl předseda poroty, malajsijský podnikatel Francis Yeoh, jenž ovládá investiční skupinu YTL. Porota ocenila i sociální přínos podnikání firmy Hyflux, která zaměstnává přes 2 300 lidí. Tato nenápadná a nesmírně skromná paní Lumová se především snaží podporovat školy v zemích, kde působí. S akciemi Hyfluxu se od roku 2001 obchoduje na singapurské burze. Firma tak získala peníze na rozšíření byznysu – postavila největší odsolovací zařízení na mořskou vodu v Číně, které spustila v roce 2004.

Avšak to není zdaleka vše, co zaznělo v této části Monackého knížectví. Předseda poroty Francis Yeoh, jakmile se dozvěděl, že čeští účastníci jsou křesťané, tak se za ně po všechny tři dny modlil a nakonec se ve své řeči před médii vyznal, že je věřícím evangelikálním křesťanem. Hvězdou finále byla samozřejmě vítězka Olivie Lumová. V závěrečné řeči, když k ní byly natočeny všechny kamery a mikrofony, se neváhala vyznat, že je křesťankou a Ježíš je jejím vzorem.

Možná se nám někdy zdá, že o Ježíši je hlásáno jen v uzavřených chrámech, ale Bůh má své cesty, stále promlouvá, dokonce i v nejvyšších podnikatelských kruzích. I byznysmeni slyší o životě s Kristem. Pane Bože dej, aby to pro mnohé z nich bylo inspirací hodnou následování.

Poznámka redakce: Autor článku to ze skromnosti neuvádí, ale vše slyšel na vlastní uši, neboť byl jako vítěz českého národního kola, spolu se svými bratry, rovněž účasten světového finále v Monte Carlu. A byli to bratři Walachové, kteří využili možnost ke společné modlitbě spolu se zástupcem předsedy poroty.

Další informace