Krev

Dovolte mi, abych se jako „starý mazák“ ve zdravotnictví krátce zamyslela nad nejcennější tekutinou, nad krví.

Krev koluje v cévním systému těla a plní tyto úkoly:

- roznáší ke tkáním kyslík a odvádí oxid uhličitý,

- roznáší ke tkáním živiny a odvádí zplodiny látkové přeměny,

- podílí se na obranyschopnosti organismu,

- podílí se na udržování tělesné teploty.

Průměrná osoba má 4-5 litrů krve a teprve náhlá ztráta více než 1/3 celkového objemu krve znamená přímé ohrožení života. Krev se skládá z krevních tělísek (červené krvinky, bílé krvinky a krevní destičky ) a plazmy, a to zhruba v poměru 1:1. Hlavní funkcí červených krvinek je přenos kyslíku a oxidu uhličitého prostřednictvím červeného krevního barviva - hemoglobinu. Bílé krvinky se podílí na obraně proti infekci, krevní destičky se podílejí na složitém mechanismu srážení krve. Plazma je tekutá součást krve a slouží k transportu živin, odpadních látek, hormonů, obranných látek, ale taky léků a infekce.

Tuto vzácnou tekutinu se nepodařilo ještě ničím nahradit.Je jen jedna cesta dárce- příjemce. Jen pro zajímavost, na jednu kardiochirurgickou operaci jsou potřebné 4 krevní transfuze. V praxi to znamená, že 4 lidé musí darovat krev, aby mohla proběhnout 1 taková plánovaná operace. A kde jsou další operace, úrazy, lidé s těžkou chudokrevností atd.

Nejsem placená za nábor nových dárců krve, jen popřemýšlejte, zda jimi nechcete být a někomu tak pomoci, z vlastní zkušenosti mohu říct, že je to dobrý pocit.

A my, křesťané známe ještě jeden „uzdravující účinek“ krve, ale nikoliv lidské. 1. list Janův 1,7 „a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.“

Přeji požehnané blížící se velikonoční svátky.

Další informace