Jsou vědecké důkazy věrohodné?

Ježíš řekl služebníkům: “Naplňte ty nádoby vodou!“ I naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal: “Teď z nich naberte a doneste správci hostiny!“ Učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno – nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli – zavolal si ženicha a řekl mu: „Každý člověk podává nejprve dobré víno, a teprve, když už se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno, až pro tuto chvíli.“ Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili.

Přátelé, položil mi pochybující kamarád těžkou otázku, zeptal se mě: „Kdybys dostal před sebe na stůl jasný vědecký důkaz o tom, že Bůh není, uvěřil bys tomu?“ Nějak jsem mu hned nedokázal odpovědět, uvnitř jsem ale věděl, že neexistuje vědecký důkaz, který by byl schopen vyvrátit existenci Boha, protože vědecký důkaz neumí pracovat s Božím zázrakem a občas může popřít skutečnou realitu.

Vědecký důkaz je totiž postaven na logickém úsudku, který často může být nelogický a tudíž ani nemůže prokázat skutečnou realitu dané věci či procesu.

Na chvíli připusťme, že zázrak je možný:

100 lidí - očitých svědků je na svatbě, kde Ježíš udělá zázrak - promění velké množství vody ve víno. Uteče nějaký čas, najde se zbytek vína, skočí na to chemici a vědecky zjistí, že víno je staré ne pár roků, ale přesně 300 let, a že plody vína dozrávaly na svahu xy. Zjistí přesnou technologii výroby a další podrobnosti. Všechno vědecky.

Existují 2 rozporu-plné zprávy, jak víno vzniklo: 

1) vědecká zpráva - víno staré 300 roků, svah xy, výrobna abc

2) očité svědectví - víno staré 20 roků, zázrak.

Uvěříme očitým svědkům případně vlastním očím, pokud jsme na té svatbě byli nebo vědecké zprávě?

Abychom zjistili např. skutečný vznik či vývoj člověka, museli bychom u toho sami být případně mít třeba spuštěnou kameru na jednoho člověka, jenž zplodí dalšího človíčka atd. a tuto větev zachytit. Jenomže u toho nikdo nebyl.

Můj závěr: Co se týče Boha a vzniku Světa, věřím více svědectvím očitých svědků, jejichž svědectví můžu mezi sebou porovnávat. Dále více věřím vlastním očím a tomu, co jsem zažil, než důkazům. Důkazy se totiž často tváří jenom jako důkazy. Jak už bylo řečeno, museli bychom u toho být.

V Bibli jsou mnohá svědectví, jenž si může člověk v hlavě porovnávat, každý člověk něco prožije, mnohé věci vidí a mnohé uslyší. Bibli, výpovědí mnohých věřících, včetně mých zážitků a vjemů, stavím před vědecké důkazy.

Otázka pro vás: Kdyby vám někdo vědecky spočítal, že člověk jako vy neexistujete, věřili byste této vědecké zprávě? Může taková zpráva vzniknout? Podle mého může a nemusí to být žádný podvod.

Další informace