Tři možnosti

Víte, co se stane s úrodou, kterou nikdo nesklidí? Odumře. Na takovou odumřelou úrodu je hodně skličující pohled. Před pár dny jsem to mohl vidět na vlastní oči. Kousek za Ostravou, směrem na Opavu je po pravé straně silnice pole vzrostlé kukuřice, kterou nikdo nesklidil. Snad ani měsíční krajina nepůsobí tak skličujícím dojmem. Rostliny, klasy, půda – všechno šedivé, marnost nad marnost. Představte si, že někdo zoral, někdo zasel, hnojil, někdo aplikoval herbicidy proti plevelům, ale k čemu to, když nikdo nesklidil? Vše bylo zbytečné!

Víte, kde ve většině případů končí misie? Misie končí ve většině případů u výzvy. Proto je výzev přebytek, ale vyslání málo. Ale bez vyslání se nedá sklízet úroda. Jak to dopadá s nesklizenou úrodou je popsáno v předchozím odstavci. Horší na tom je, že v tomto případě neumírají rostliny, ale lidé. A umírají v hříchu. Následky jsou nám všem jasné!

Každý člověk má 3 možnosti, jak se rozhodne:

1. Půjde na misii (do Afriky, nebo do vedlejší ulice).

2. Bude se podílet na vyslání někoho, kdo se rozhodl jít někam dál.

3. Bude neposlušný Božímu Slovu.

Jiná možnost neexistuje. Zaráží vás to? Asi ta neposlušnost, viďte? Ano, lidem obecně nepřipadá, že jsou neposlušní, mají zpravidla nějak zastřený duchovní zrak. Tak málo si uvědomujeme, že misie není o vyvolených jedincích. Misie je partnerství, rovnocenné partnerství. „Děkuji svému Bohu při každé vzpomínce na vás a vždy, v každé své modlitbě, za vás všechny prosím s radostí nad vaší účastí na díle evangelia od prvního dne až doposud.“ Takto za své partnery děkoval apoštol Pavel v listu Filipským 1, 3-5. Také Ježíš si nedělal z kamenů chleby, ale měl svůj tým, do kterého patřili nejen učedníci, ale také ženy, které se o ně staraly ze svých prostředků. Sbor nebo tým, který misionáře vysílá je stejně důležitý a stejně cenný, jako misionář sám.

V tomto duchu promlouval Myles Wilson k účastníkům misijního víkendu 5.2. v KC ve Svibici. Bratr z Irska, který pak byl druhý den hostem na našich bohoslužbách. Vzpomínáte – láhev, trubka, sprcha? Jak se k tomu postavit? Co nám zbývá? Můžeme vzít bibli a hledat nějaké skulinky, jak z toho ven. Vymyslet nějaké za 4., kde by byly stanoveny nějaké výjimky z neposlušnosti. Anebo vezmeme bibli a najdeme si naopak verše, které nás utvrdí v tom, že je nevyhnutelné být mezi vyslanými nebo vysilateli. Být neposlušným, už přece zkoušel brouček, a jak dopad...

Další informace