Moudré rozhodnutí

„Hospodine, ukaž mi svou cestu, budu žít podle Tvé pravdy.“ Ž. 86,11.

Představ si řidiče, který sedí za volantem a jede poprvé s rodinou na dovolenou do Maďarska. Nezná jazyk a nemá mapu. Blíží se v cizí zemi ke křižovatce a musí se rozhodnout, zda pojede rovně, vlevo nebo vpravo. Rozhodování je velmi těžké, protože nerozumí ani jedno slovo. Projíždí křižovatkou, ale neví, zda se rozhodl správně nebo špatně.

Má-li však s sebou automapu a prostuduje si předem plán své cesty, seznámí se s městy a křižovatkami, kterými bude projíždět, pak budou jeho rozhodování na jednotlivých křižovatkách podstatně snadnější.  Když řidič předem ví, kam chce dojet a seznámí se s plánem cesty, pak bude ušetřen mnohých stresových situací. Podrobné prostudování cesty na automapě je velmi důležité a potřebné.  Pak je samozřejmě potřebné velmi pozorně sledovat všechny značky kolem cesty. Přehlédnutí jen jedné značky může způsobit veliké komplikace, ba může být příčinou i autohavárie. Přehlédnutí značky může být také příčinou dlouhého bloudění a mnohých nesnází. Jak jsme rádi, že v Evropě máme kvalitní automapy, dobrá označení u cest i na křižovatkách. Přejeme všem, kdo pojedou o prázdninách na dovolenou, aby mohli projíždět křižovatky i města bez komplikací a šťastně dojet do cíle. 

Život člověka je podobný jízdě autem do neznámé země. Většina lidí opravdu neví, kam vlastně jede. Nemají žádnou mapu pro svůj duchovní a mravní život a na křižovatkách života nevidí žádnou informační tabuli. Rozhodují se neuváženě a pak bloudí, prožívají zklamání a mnoha zoufalství.

Křesťan – Kristovec – má úžasnou výhodu. Má dokonalou mapu pro celý život, má ty nejlepší informace i instrukce pro každou křižovatku života – má k dispozici velmi mnoho skvělých rad pro každou životní situaci i pro celou životní cestu – má Písmo svaté – zdroj dokonalé Boží moudrosti.  „Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.“ 2.Tim.3,16-17. Pán Bůh nás má opravdu rád a chce, aby naše cesta života měla jasný cíl a jasné instrukce pro každou složitou situaci. Kdo se řídí Božím slovem, ten nebloudí, ten jede cestou života k vytouženému cíli. Má totiž k dispozici také mobilní telefon – modlitbu – a může být ve stálém spojení s nejlepším Průvodcem na cestách – s Pánem Ježíšem Kristem.

K nejdůležitějším zážitkům v životě křesťana patří rozhodnutí. Člověk dostal od svého Stvořitele svobodnou vůli a může si vybrat. Může jet cestou života bez mapy, bez znalosti cíle, bez informací o cestách a nebezpečích života. Může jet, jak se mu to líbí a kam ho oči ponesou.Je také druhá možnost, přijmout od milujícího Otce automapu života – Bibli, a také Průvodce na cestu života - Pána Ježíše; pak má člověk příležitost řídit se na cestách života jeho nejlepšími radami. Kristus nabízí svoji službu každému. Každý člověk se proto musí rozhodnout, zda Krista jako průvodce přijme, anebo si pojede cestou života sám. Rozhodnutí pro životní cestování s Kristem má obrovský význam. Člověk dostává nejen mapu života – Písmo svaté, ale také nejskvělejšího Průvodce, který člověka nikdy neopustí. Rozhodnout se pro život s Kristem a pro život podle návodu a rad Písma svatého, je to nejmoudřejší rozhodnutí.

Vyžaduje to však velmi svědomité a neustálé studium mapy života – Božího slova a aplikování jeho moudrých předpisů a doporučení v každodenní praxi. Samozřejmě, že to stojí za to! Člověk pak prožívá velmi kvalitní a smysluplný život, který směřuje k jasnému cíli.

Šťastný člověk, který nabídku Pána Ježíše přijal, může si pak stále radostně zpívat: „Rozhodl jsem se jít za Ježíšem, již nikdy zpět, již nikdy zpět. Ježíš nabízí všem život věčný, on hojnost má, on hojnost má. Život s Ježíšem je plný blaha, dá mnohem víc, dá mnohem víc. Chtěl bys jít se mnou též za Ježíšem? Má jasný cíl, má jasný cíl!“

Další informace