Pomoc nepatrným

Král odpoví a řekne jim: „Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“ Matouš 25,40

Milí čtenáři,

před dvěma týdny přišla do Komunitního centra na sídlišti Mojská v Českém Těšíně nová dobrovolnice z Německa. Seznámili jsme se na jedné konferenci v zahraničí a ona okamžitě projevila zájem přijet, aby nám pomohla jako dobrovolný pracovník. Absolvovala právě německo-české gymnázium v Pirně (v německém Sasku) a byla na tříměsíčním biblickém semináři. Zbývá ji pár měsíců do přijímacích zkoušek na vysokou školu a tak se rozhodla, že ten čas investuje do něčeho užitečného.

Chystá se studovat učitelství a práce s dětmi i mládeží ji naplňuje. Praxi v českém Komunitním centru považuje za hodnotnou zkušenost. Přijela na čtyři měsíce a pobyt si hradí sama. Volnočasové kluby v Komunitním centru vedou také dobrovolníci, ale její vklad je ještě výraznější. Zkrátka to považuje za důležité a je ochotná pro to i něco obětovat.

Včera odpoledne jsem pouštěl děti do centra já. Když jsem otevřel dveře, upřely na mě své oči a z jejich úst téměř jednohlasně zaznělo: „Je tady Karen?“ Uvědomil jsem si, jak rychle se naší německé dobrovolnici podařilo navázat s dětmi vztah a že poslání, kterým žije, se téměř hmatatelně projevuje na dětech, kterým pomáhá.

Má je ráda a ony ten vztah opětují. Zájem, přijetí a láska jsou hodnoty, které chceme ve volnočasových klubech sdílet. Mají svůj význam pro přítomnost i pro budoucnost. Ovlivňují totiž postoje a jednání příští generace. To je vklad, který zůstává nedoceněn.

Minulý týden jsme na biblickém semináři probírali Ježíšova podobenství, která se touto problematikou také zabývají.

Ježíš mluví o službě nepatrným. Když učedníci chtěli ukojit svou potřebu významu a ptali se na čelní místa v Božím království, postavil jim Ježíš před oči malé dítě a řekl, že svůj postoj mají změnit: „Jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.“ V Božích očích má často význam to, co my sami přehlížíme. Místo pokory a služby druhým, myslíme na své postavení a výhody, které nám to přináší. Jenže Bůh nás bude hodnotit podle jiných kritérií.

Ježíš řekl, že na konci věků budou shromážděny všechny národy a přijde hodina pravdy. Odměnu dostanou ti, kdo během svého života naplňovali potřeby těch druhých. Ježíš jim svěří vládu a řekne: „Ujměte se království, které je vám připraveno … Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.“

Oni si na to však paradoxně ani nevzpomenou. Nedělají to proto, aby se zviditelnili, nýbrž proto, že je pomoc druhým naplňuje, působí radost a stala se jejich potřebou. Milí čtenáři, rozhlédněme se kolem sebe a investujme do životů lidí, kteří v očích většiny nemají význam, jsou nepatrní. Máme velkou šanci, že se setkáme s naším Pánem, Ježíšem. Navíc, naše zdánlivě marná investice do přítomnosti, bude mít dopad i na naši budoucnost.

Další informace