Postýlka uprostřed obýváku

Čekali jsme miminko. Mé rostoucí břicho nás vybízelo k přemýšlení, jak uspořádat a připravit naši domácnost pro nového člena rodiny. Zároveň nás popohánělo k realizaci navržených změn v bytě, pokud jsem se jich chtěla sama účastnit:-).

Ukázalo se, že postýlka uprostřed obýváku by byla ideálním řešením. Rychlým! Bez námahy! Bez investic! Bez přemísťování kusů nábytku! Uvědomovali jsme si však, že více než o toto, jde o potřeby klidu, pohodlí a nerušeného spánku děťátka. K reorga-nizaci domova tedy muselo dojít.....

Při jedné návštěvě jsme našim přátelům názorně líčili, jak přestavba jedné místnosti souvisela s pře-stavbou místnosti druhé a ta zase se třetí. Zdaleka jsme netušili, že se toto stane základem následně velice hodnotného povídání. „Pěkně jste to tomu maličkému připravili, stálo vás to čas, práci i peníze, ale těšíte se z toho“, zněla slova hosta. „Připravujete se podobně ve vašem sboru na přijetí nového člena Boží rodiny?

Prosím??? Otázce tak nějak nerozumím. Ale přemýšlím. Máme něco změnit? Vyzdobit kostel? Přemístit varhany či kazatelnu? Tak to myslíš? V další diskusi je nám všem přítomným jasné, že tudy cesta asi nevede. Přesto souhlasíme, že chceme-li vidět v našich sborech „něco jiného“, bude třeba dělat „jiné věci“ a přijmout „jiné postoje“. Průběh bohoslužeb a menších setkání, typy sborových aktivit, změna „křesťanského jazyka“ s tím určitě do jisté míry souvisí, ale pro začátek by stačilo, kdybychom se z narození nového člena Boží rodiny společně radovali. Koukněme se na novopečenou maminku a tatínka!. A co když to „nové mimino“ bude mít pearcing v nose, obočí i pupíku a bude mluvit jak dlaždič? Nebo přivede s sebou nemanželské děti či přinese krabičku cigaret v kapse? Změníme své postoje a budeme doufat, že časem a působením Ducha svatého z toho „vyroste“ nebo mu hned u vchodu do kostela dáme svým pohledem, nenapřaženou pravicí najevo, že v našem slušném společenství pro něj není dost místa?

Někdy mám pocit, že vlastně žádné mimino v našem sboru neočekáváme a ani nechceme. Znamenalo by jenom starosti! A pokud náhodou ano, postýlka uprostřed obýváku je řešením!

Další informace