Boží slovo v novém roce

Boží slovo, které mě zaujalo v posledních dnech loňského je z listu Jakubova, 1, 19-25:

„Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu; vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše. Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami sebe! Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled; podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky.“

Říkám si, jak by to bylo skvělé, kdyby nikdo z nás nebyl zapomnětlivý, kdybychom odcházeli z bohoslužeb pokaždé kapánek pozměněni a drobátko posunuti blíž k Bohu, a také sami k sobě. Vždyť máme během roku na 60 bohoslužebných shromáždění, na kterých k nám Bůh promlouvá. Také jistě čteme bibli, takže duchovního pokrmu bychom měli mít všichni dostatek. Jde hlavně o to, zda se Božím Slovem skutečně necháváme proměňovat nebo ne. Nuže ten letošní rok budeme mít opět mnohé příležitosti prokázat, jak nasloucháme Boží řeči. A tak si třeba budeme více vážit svobody víry v naší zemi a budeme odhodlaněji vydávat svědectví o Ježíši, nebo se třeba postaráme o to, že nás misionáři a potřební nebudou muset tolik prosit o podporu, anebo se nás na květnovou a listopadovou brigádu dostaví přes padesát a za dvě hodinky budeme hotovi. Anebo třeba také ne, třeba zůstaneme těmi posluchači, co se jen podívají do zrcadla, a pak odejdou a hned zapomenou. Sestry a bratři, buďme Bohu užiteční a rozmnožujme nám svěřené hřivny. To je mé „skromné“ přání do celého nového roku pro nás, kteří se zde společně scházíme.

Další informace