Smíření s bratrem

Zdravíme celý sbor Na Rozvoji a přejeme vám všechno dobré v novém roce. Naše rodinka je v posledním týdnu napjatá očekáváním druhého dítka. Svátky jsme trávili na zasněžené Lhotě, kde jsme se dobře zabydleli. Zima tady stojí za to. Podařilo se nám seznámit se všemi sborovníky, kteří jsou většinou z okolních vesnic. Právě jsme měli ekumenické shromáždění s evangelíky a katolíky a zítra nás čeká další. Budu s vámi sdílet Slovo o smíření s bratrem:

Potom se Jákob rozhlédl a vidí, že přichází Ezau a s ním čtyři sta mužů. I rozdělil zvlášť děti Lejiny a Rácheliny a obou otrokyň. 2 Dopředu postavil otrokyně a jejich děti, za ně Leu s jejími dětmi a Ráchel s Josefem dozadu. 3 Sám se ubíral před nimi a sedmkrát se poklonil až k zemi, než k svému bratrovi přistoupil. 4 Ezau se k němu rozběhl a objal ho, padl mu kolem krku a políbil ho; oba zaplakali.

Genesis 33, 1-4

A je to tady: trapas, krize, konflikt! Potkalo to i Jákoba. Jákob se vrací domů po mnoha letech a nejde mu to zlehka. Než odešel, udělal pěknou paseku. Spolčil se se svou matkou, obelhal otce a podvedl bratra. A po letech tu proti sobě stojí Jakobův a Ezauův klan a čekají, zda začne bratrovražedná válka. A ta bývá nejhorší.

Hospodin měl totiž na Jákoba spadeno, vybral si ho, aby na něm ukázal své požehnání. Bůh konečně Jákoba zastavil. Z Jákoba nakonec vzešlo dvanáct pokolení Izraele. Ale než se tak stalo, musil Hospodin otesat jeho charakter. Jákob podváděl druhé a nakonec byl sám podveden, když mu Lában místo Rebeky dal Leu. Musíme vzpomenout také památný zápas u Jaboku, kde se Jákob postavil tváří v tvář Bohu a zápasil s ním. Bůh musel zjistit, jestli už je na to setkání s Ezauem připraven. Jákob přestal být úskočný a setkání s Ezauem se nevyhnul.

Máš taky ve svém životě někoho, s kým jsi na kordy? Musel jsi už od někoho utéct? Znovu se podívej, prosím tě, na to všechno, co potkalo Jákoba, abys tak dlouho neotálel. Kéž se postavíš pravdě tváří v tvář. Vždyť už jsme utekli se lží na rtech z řady situací.

Chystáš se teď zrovna bojovat s druhými anebo usmířit?

Jákob nevěděl, jestli začne boj anebo přijde příměří. Jákob se darem snaží Ezaua usmířit, ale nakonec musí vyjít situaci řešit. Dříve by patrně utekl anebo napřed poslal ženy.

Ezau už mu jde se svými čtyřmi sty naproti a….? Nezabije ho, ale obejmou se! Vždyť oni jsou rádi, že se vidí. Vždyť jsou to bratři! Jako ty a tvůj bratr nebo tvá sestra v Kristu.

V druhém listu Korintským v 19. verši je psáno: „Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření.“

Pokud nevíš, co dělat s lidmi, které sis znepřátelil, věz, že Ježíš ti připravil cestu pro odpuštění. V Jeho odpuštění nalezneš pokoj. Přijmeš ho? Odpuštění potřebuješ na cestu za svým bratrem a sestrou, kterým něco dlužíš. Možná se bojíš setkání se svými starými viníky. Věz, že čas smíření je blízko. Jednej, aby mohlo požehnání vstoupit mezi tebe a tvé bratry. Necháš-li druhého napospas pokračující nenávisti, budeš už brzy čelit Božímu hněvu a Kristus ti nepomůže. Nabídneš-li náruč usmíření, miluješ jako Kristus. Nabídneš-li usmíření, stáváš se součástí nového Kristova života mezi námi. Kristus sám přináší smíření díky oběti na kříži. Díky mu za to. To On nás drží, opatruje a chrání. Pokoj vám a smíření v Kristu!

Další informace