Modliteb však není nikdy dost

Když jsme vstoupili do nového roku, změnila se i spousta věcí - hlavně v zákonech, v našich povinnostech. Co se však většinou nemění tím, že začne nový rok, to jsou naše problémy, trápení a nemoci.

Skupina 25+ už nějakou dobu organizuje vždy první středu v měsíci modlitební den s půstem. (Není to žádná novinka, vždyť ve sboru stále funguje 1. neděle v měsíci jako modlitební.) Modliteb však není nikdy dost.

A právě na počátku roku jsem si uvědomila, jaké požehnání skrze tyto modlitební dny přichází. Otmar Humplík totiž vždy den před modlitební středou rozešle mailem modlitební náměty, případně napíše o změnách, které nastaly od minulého měsíce. Myslíme především na lidi ve sboru, kteří jsou nemocní nebo mají nějaké problémy. Do našich modliteb se ale dostali i lidé, které někdo z nás zná a kteří potřebují modlitební podporu, často o ni také sami požádají. Po novém roce nám Otmar rozeslal souhrn témat - o co vše jsme se v minulém roce modlili, kde Pán již zasáhl a kde je třeba v modlitbách vytrvat. Byl to velmi povzbuzující mail, protože často se modlím, připadá mi to už strašně dlouho, modlím se stále o totéž a v podstatě se nic nemění. Až když jsem viděla, kolik lidí se v minulém roce uzdravilo nebo je jejich trápení menší, případně probíhá dobře léčba, bylo mi jasné, že věci se mění - možná pomalu, ale mění, Pán Ježíš zasahuje a žehná nám. Tady jsem viděla "černé na bílém", že Bůh skrze naše přímluvné modlitby působí.

Co jiného udělat na počátku roku, než nás všechny povzbudit k modlitbám, třeba i spojených s půstem. A pokud budete mít problém, víte, koho můžete o modlitby požádat. Kéž vám Pán žehná po celý rok.

Další informace