Zawsze…? I … za wszystko?

 … bądźcie pełni Ducha, […],
dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, … List ap. Pawła do Efezjan 5 : 18b i 20

Co się mówi po odejściu od stołu? Powiedz pani „dziękuję” – uczymy nasze dzieci. Czy naturalnym jest dla nas dziękowanie innym? Czy okazywanie wdzięczności sprowadza się tylko do wypowiadania słowa dziękuję, czy to coś więcej? Każdy rodzic lubi, kiedy wraz z podziękowaniem widać uśmiech lub zadowolenie dziecka, co potwierdza, iż jest ono naprawdę wdzięczne. Nie lubimy, kiedy ktokolwiek mechanicznie wypowiada słowo dziękuję, a my nie odczuwamy z jego strony prawdziwej wdzięczności.

Dlaczego dziękowanie jest takie ważne? Już dla samego faktu, że sam Stwórca tego od nas oczekuje warto się nad tym zastanowić. Czy okazujemy wdzięczność Bogu, ludziom?

Musimy przyznać, że im starsi jesteśmy, tym trudniej nam przychodzi dziękowanie. Nie tyle za zwykłe rzeczy, kiedy ktoś nam coś podaje, ustępuje miejsca, czy też kiedy wstajemy od stołu po dobrym posiłku. To też jest ważne. Pytanie czy dziękujemy osobom bliskim, przyjaciołom, braciom i siostrom w zborze za to, że są przy nas, bez względu na wszystko nam towarzyszą i nas wspierają. Czy dziękujemy im za ich bezinteresowność, poświęcenie, wierność, mimo często związanego z tym bólu, łez, bezsennych nocy, utraty zdrowia?

To, w jaki sposób dziękujemy ludziom wokół nas, a zwłaszcza jak robimy to w stosunku do naszych bliskich, świadczy o tym jakimi jesteśmy ludźmi. Więcej – odzwierciedla nasz stosunek do Boga, a Paweł mówi, że mamy zawsze i za wszystko naszemu Panu dziękować. Moja najbardziej gorliwa, dziś już 89-letnia zborowniczka z pierwszej parafii, w której pracowałem w Kutnie, w Polsce, kiedyś ze smutkiem przytoczyła słowa swej wnuczki, która stwierdziła, że ona nie ma Panu Bogu za co dziękować. Ci, którzy mają tylko pretensje i żal do Stwórcy, to z reguły ludzie nie znający Boga. Tak najczęściej mówią osoby, które wcześniej nie liczyły się poważnie z Bogiem, a w sytuacjach kryzysowych właśnie Jego winią za wszystko.  Większość z nas może tego nie robi, ale czy czasem, zwłaszcza w trudnych do zrozumienia okolicznościachżycia, nie podważamy słów ap. Pawła, który nawołuje nas ciągłego dziękowania Bogu i to za wszystko? Bywają w naszym życiu sytuacje, w których nie umiemy być wdzięcznymi za to co nas spotyka.

Jeśli jednak Pan Bóg jest dla nas wszystkim i w Jego ręce złożyliśmy każdą chwilę swego życia, to będziemy Go chcieli coraz lepiej poznawać, a w konsekwencji doświadczać Jego prowadzenia, pełnej kontroli naszego życia i będziemy odkrywać, nie tylko to, że mamy wiele powodów do dziękowania, ale że możemy Mu być wdzięczni za wszystko. Będziemy chcieli się tego uczyć, choć nie zawsze będzie to przychodzić łatwo i od razu.

Kiedy Paweł pisze do swoich zborów, iż powinni cały czas Bogu dziękować, to nie ma na myśli 24h dyżuru modlitewnego w kościele każdego z nas. Owszem nasze modlitwy wypowiadane w różnych miejscach powinny być przede wszystkim pełne wdzięczności. Zawsze lub bez ustanku, w listach Apostoła Narodów (tak określany jest przez niektórych Paweł z Tarsu), to określenie postawy jaką powinien przyjąć chrześcijanin w całym swoim życiu. Każde słowo, każdy pomysł, decyzja, działanie, a nawet każda myśl, powinny być wyrazem wdzięczności za to, że Bóg nas nie pozostawił samym sobie. Każda chwila jaką przeżywamy winna być pieśnią chwały i dziękczynienia Panu, który wziął nas, bezsilnych i ubrudzonych grzechem, w swoje ręce, oczyścił krwią swego Syna, a teraz codziennie wzmacnia i wyposaża do życia, które ma właściwy kierunek, sens i cel. Całe nasze życie powinno być wyrazem wdzięczności za to, czym nas codziennie obdarza Bóg. Pan nigdy się nie myli, nigdy nie daje swoim dzieciom nic złego. Nawet jeśli w danej chwili tego nie widzimy, nie rozumiemy czy też trudno nam coś przyjąć z Jego rąk, to On życzy nam i proponuje nam tylko to, co dla nas jest najlepsze. To również przyniesie dobre owoce w naszych relacjach z ludźmi wokół nas. Dziękowanie jest jedną z najlepszych przypraw umilającym życie, lekarstwem uzdrawiającym niejedną sytuację.

Życzę Wam i sobie, abyśmy umieli być Bogu zawsze wdzięcznymi i umiejętnie praktykowali ją wśród ludzi bliższych i dalszych naszym sercom.

Další informace