O lásce k nepřítelům

Matouš 5,43-48

Viděli jste film „Nepřítel před branami“? Výborný válečný film, který vypráví příběh dvou odstřelovačů ve válečném kotli Stalingradu během druhé světové války. Na jedné straně stojí ruský hrdina Zajcev, na druhé straně německý major Köenig. Nepřátelé na život a na smrt, jejichž cílem je zabít toho druhého.

Není důležité, jak film dopadl, ani to, kdo z těch dvou byl dobrý či špatný. Chtěl jsem pouze definovat nepřítele v té nejhorší formě – jako člověka, který mne nenávidí, je vůči mně zlý a usiluje o můj život.

Na setkání skupiny 25+ jsme nedávno probírali téma „O lásce k nepřátelům“. Velmi zajímavé téma. Vzbuzuje hodně otázek - Je to normální milovat nepřátele? Kdy, za jakých okolností? A proč vlastně?

Odpovědi jsou ukryty v textu Bible, v oddíle Matoušova evangelia 5,43-48. Už zajímavý je kontext tohoto oddílu. Jedná se o součást tzv. Kázání na hoře, což bylo první veřejné vystoupení Pána Ježíše. Ježíš ve své řeči hovoří o několika tématech, mimo jiné o lásce k nepřátelům. Lze tedy tvrdit, že toto téma považoval za velmi důležité.

Ježíšova řeč začíná odkazem na Zákon: „Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého." S tímto tvrzením bychom určitě neměli problém. I Ježíš konstatuje, že takto se umí chovat pohané nebo třeba celníci. Jinými slovy jakýkoliv hříšný člověk je schopen milovat bližního a nenávidět nepřítele.

Ale to není všechno! Ježíš pokračuje takto: „Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kteří vás pronásledují.“ Tak to už je rozhodně těžší než ta první část o lásce k bližnímu.

Když to shrneme, dozvíme se toto:

Zákon: Bližního milujme, nepřítele nenáviďme.

Ježíš: Nepřítele milujme a modleme se za něj.

Pokračujme nyní v přemýšlení nad Ježíšovým slovem. Zmizela nenávist (k nepříteli) a nepřítel se přesunul na místo bližního. Tedy, i nepřítel je našim bližním! K nepříteli se máme chovat jako k bližnímu, milovat jej a modlit se za něj.

Jde to vůbec? Jde, ale je to velice, velice těžké. Ježíš nás v tuto chvíli vyučuje na vysoké škole křesťanského chování. Ano, máme možnost kdykoliv se chovat k nepříteli podle Zákona. Ale chovat se podle Ježíšových slov je lepší. Lepší pro nás. Minimálně z těchto důvodů:

1, Stáváme se dokonalejšími v našem křesťanském životě a duchovním růstu.

2, Přibližujeme se k Bohu jako Boží synové.

3, Jsme jiní než lidé ze světa, vymezujeme se vůči lidem ze světa.

4, Naše jednání je svědectvím o Bohu a misijní příležitostí.

Tato slova, o lásce k ne­přátelům, napsal Ježíš pro nás, pro své učedníky. Ježíš nás učí, jaký máme mít k lidem kolem nás vztah a přístup. Nemáme řešit, kdo je bližní, kdo je nepřítel, co mi udělal, proč se ke mně takto chová, atd. ale naopak. Důležité je, jak se chováme k bližním my! Vždy máme možnost volby. Přeji všem posluchačům i sám sobě dostatek moudrosti a síly k tomu, aby to byla vždy ta správná volba.

Další informace