Kdo je z pravdy, slyší můj hlas

Kázání ze 17. května 2009 ve Frýdku-Místku

Je květen, a je to nejen měsíc lásky, ale také letos je květen měsíc knihy. Když otevřete rádio nebo televizi, tak každý den tam několikrát slyšíte, že probíhá v celé republice akce, která se jmenuje „Kniha mého srdce“. A každý může tam napsat, která kniha v životě je jeho srdci nejbližší.

A tak tam slyšíme různé lidi, známé lidi, kteří říkají, kterou knihu by jmenovali „Knihou svého srdce“. Musím říct, že mne velice potěšil Marek Eben, když jsem ho slyšel, jak tam říká v televizi, že pro něho knihou jeho srdce je kniha, kterou napsal Jan Amos Komenský, a jmenuje se „Labyrint světa a ráj srdce“. A vzpomněl jsem si, že jsem si tuto knížku kdysi v mládí, když mně bylo sedmnáct, že jsem si tenkrát, před těmi sedmdesáti léty, tuhle knížku s velikým zájmem přečetl. Já jsem ji četl ještě ve starším českém znění, takže jsem se zadrhával u těch starých termínů, které tam jsou, a musím říct, že kam se hrabe detektívka, jak to ten Jan Amos Komenský tenkrát napsal. A je to kniha plná humoru. Popisuje, jak poutník prochází městem, on tam říká „tržištěm života“. A protože jsem z venkova, tak jsem tam na venkově ještě zažil takzvané výroční trhy. Na tom velikém náměstí doma, v Třebenicích, byla spousta bud a v každé někdo něco prodával nebo nabízel to své zboží. A tento obraz používá Komenský, aby ukázal, jak to na světě vypadá. Ale ne, že by tam byly boudy, které nabízejí, jak u nás Vietnamci boty nebo šaty, ale celá ta knížka je psána tak, že v každém tom krámku nabízejí odpověď na otázku, jak žít. Jeden krámek říká: „Dělej všecko pro to, abys nashromáždil co nejvíce peněz, protože za peníze se dá všecko koupit. Úplně všecko.“ Skoro to zní, jako když posloucháme naše ekonomy. A poutník na to říká: „Všecko? Dá se za peníze koupit opravdu všecko? Dá se koupit láska? Dá se koupit radost?“

A jdete vedle. A tam mají jinou odpověď, jak prožít svůj život. „V životě to nejdůležitější je – užít si.“ Taková ta odpověď: „Nevaž se a odvaž se“. Odvaž se všeho, co ti zvyšuje v krvi takovou tu chemickou látku, která ti dělá pocit, že ti je dobře. Vyberte si.

A tak obchází ten poutník od jednoho krámku ke druhému. Zjišťuje, že nabídek je hodně. A to je psáno v sedmnáctém století. Co by ten poutník dneska dělal. V Praze máme digitální televizi. Všechny programy nabízejí, nabízejí ... (a nemusí to být jen reklamy): „Užij si. Netrap se tím, co bude zítra. Na nikoho se neohlížej.“

Nabízejí různá pojetí života a na nás je, abychom si vybrali.

Když jsem se zamyslel nad tím, kterou knihu bych si já sám zvolil do té soutěže „Kniha mého srdce“, byla by to stejná kniha, o které mluví Jan Amos Komenský. Když mi bylo šestnáct let, tak jsem ke konfirmaci dostal Bibli. A musím říct, že s tou mladickou vervou jsem se pustil do čtení. Spočetl jsem si, že v té Bibli je tolik kapitol, že když si přečtu tři kapitoly denně, tak přesně za rok přečtu celou Bibli. A když mně bylo o rok více po konfirmaci, tak jsem tu mou první Bibli tímto způsobem celou přečetl. A copak jsem tam přečetl? Že nám bible říká, dává taky jednu odpověď na otázku, co je člověk a jak vypadá život člověka. Nebo jak by mohl vypadat, nejen jak vypadá. A tak jsem tam tenkrát viděl, že nám Bible říká a mně říká velice zřetelně, že člověk je něčím podstatným, podstatně jiným, nežli jsou všecky ostatní stvoření. A tím podstatně odlišným je to, že „není biologicky naprogramován“, jak by se to dalo říct. Když se narodí pejsek nebo kočička nebo cokoliv jiného, tak si přináší s sebou výbavu do života, a ta mu pomáhá v tom životě se orientovat, žít a přežít. Člověk je nadán něčím, co má navíc. A to navíc je, že má naprostou svobodu v rozhodování. Rozhodovat se mezi čím? Kdybych to řekl velice jednoduše, řekl bych: „Na každém kroku můžete rozhodovat mezi dobrým a zlým“.

Slyšíte dobře. Nejen mezi dobrým, ale mezi tím, co je dobré a co je zlé. A hned na začátku Bible čtete o tom, že člověk se narodí na svět a má tyto dvě možnosti. Když se podíváte do 1. Knihy Mojžíšovy, tak v 8. kapitole čtete najednou, (je tam výrok Hospodinův, který říká): „Každý výtvor srdce lidského je od mládí zlý..."

Nezní to hezky. Ale pravda to je. Pán Bůh mně dal skoro 85 let a mohl jsem poznat v životě, že skutečně v člověku toho zlého je bohatě. V sedmnácti letech jsem byl v koncetráku pod velením gestapa, kde lidi umírali v tisících. A měl jsem možnost vidět nejen na frontě ve válce, ale i v jiných formách nenávist člověka k člověku, jak se projevuje to zlé. A Bible nám to nijak nezamlčuje. Upozorňuje na to, že v našem životě, v mém osobním životě, není to dobré, co bych mohl dělat, ale je to zlé, s čím bych měl bojovat. Bible hovoří o hříchu a hříšnosti člověka a o možnosti záchrany z tohoto hříchu a z té hříšnosti. Já jsem povoláním psycholog a psychologie mluví o egocentrismu, soběstřednosti. „Já, já, já. Já nade všecko.“ Mluví o osobní náročnosti: „Já chci všecko jenom pro sebe.“ Mluví o sobectví, závisti, nenávisti a podobně.

A nejen to. Bible je knihou evangelia, tedy radostné zvěsti, která říká: „Život může být taky jiný nežli život poddaný cele tomu zlému.“

A tak nám tam najednou ta Bible říká, že ta cesta k tomu, jak si zvolit mezi tím zlem a dobrem, nám byla mnoha různými způsoby sdělována.

Když si otevřeme knihu, kterou Pavel apoštol napsal Židům, tak tam čteme, že častokrát Pán Bůh mluvil různými způsoby k lidem. Mluvil a říkal jim, jak dobře prožít svůj život.

Nejzřetelněji nám o tom, jak vypadá nebo jak by mohl také vypadat život člověka, hovoří zcela konkrétně život Pána Ježíše Krista. Jeho život, tedy nejen jeho slova. Jeho slova jeho život, všecko, co dělal, je obrazem toho, jak je také možno svůj život upravovat. A nabízí nám alternativu ke všem těm ostatním stánkům, které nám říkají „takhle se dá žít, takhle se dá žít“. Tady stojí Pán Ježíš Kristus a nabízí. Máme možnost se rozhodnout. Co to znamená, jsem pochopil, když o Velikonocích jsme si připomínali to, když se měl rozhodnout Pilát, komu dá milost. A stáli tady 2 lidi. Na jedné straně Ježíš, na druhé straně Barabáš. Podle kralického znění stojí na jedné straně Ježíš, na druhé „lotr“. Na jedné straně moc lásky, na druhé straně moc zla. Na jedné straně sebeobětování Pána Ježíše Krista, na druhé straně chtivost. Na jedné straně nesobectví, na druhé straně sobectví. Na jedné straně ochota pomoci proti snaze druhému něco vzít. Tento protiklad je v Bibli mnohokrát vyjádřen. Mluví se o světle a na druhé straně o tmě. A apoštol Jan píše v 3. kapitole, že kdo činí pravdu, přichází ke Světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou konány v Bohu. A ve světle se můžeme orientovat. Ve Světle, které jako slunce na obloze nám září – Ježíš Kristus. Já jsem jednou měl možnost letět přes Atlantický oceán do Jižní Ameriky, a to bylo ještě v době, kdy se mohlo mluvit s pilotem. A to letíte 9 hodin v letadle, pořád pod váma je voda, nad váma je nebe, a po určité době není co dělat – ani v té pilotní kabině. On si nastaví ten azimut, kam má to letadlo letět, a automaticky mu tam letí. A já jsem se ptal toho pilota. Říkám: „Jo, vy takhle letíte, věříte těm přístrojům, ale můžete mít pochyby, jestli ty přístroje náhodou nepodvádějí a nevedou vás někam jinam.“ A on řekl takovou kouzelnou věc. Říká „Podívejte se, já mám tady takové malinké okénko, kulaté okénko v letadle, a když letíme tímto směrem (a říkal mi přímo, kam), tak já mám zaměřeno k téhle hvězdě. A to je moje kontrola. Víte, ta hvězda, ta je tam pořád. A já jsem si najednou uvědomil: Takto může vypadat život člověka. Vedle té automatiky, která tady je, vidět tu hvězdu. Hvězda jitřní, kterou je Ježíš Kristus. A k němu mít zaměřeno, protože jemu můžeme důvěřovat. A víra je právě důvěra k tomu, kdo je důvěry-hodný. A v Ježíši Kristu máme příklad. Můžeme vidět, co to znamená „dobrý život“. A Bible o tom dobrém životě říká, že je to „pravdivý život“.

A proto může říci evangelista Jan, že pravda se stala v Ježíši Kristu.

Já jsem byl v jednom sboru na Jižní Moravě, a tam měli na čelní stěně napsána slova Pána Ježíše Krista: „Já jsem ta cesta i pravda i život.“ Já jsem si to četl v době kázání a bylo mi jasné, co to znamená „Já jsem ta cesta“. Pán Ježíš nám ukazuje, jak může vypadat cesta života. Trošku jsem pochopil „Já jsem život“. Ano, v Ježíši Kristu je opravdu život životem, který stojí zato. Ale nechápal jsem, co to znamená „Já jsem pravda“. A ta pravda v tom biblickém pojetí vypadá trošku jinak, než jak my jsme na tohle zvyklí. My jsme tady zatíženi moderními přírodními vědami, kde pravda je definována jako shoda pojetí s realitou. Že zákon tíže zemské, že je pravdivý. To se potvrzuje. Když kámen pustíte, on spadne a podle toho zákona, (skoro podle toho zákona) nějak všecko probíhá. Jenže biblické pojetí pravdy je jiné. Pravda znamená pravdivý život, opravdový život. Jak vypadá život - život jaký má být. To je ta pravda – pravdivý život. To je ta pravda, která se stala v Ježíši Kristu. A jak vypadá tato pravda, jsme mohli vidět v jeho životě a můžeme ho používat jako podobenství. Tam je celá řada příběhů, abychom viděli názorně, jak vypadá pravdivý – opravdový život.

A teď porozumíme také tomu, když čteme anebo slyšíme tu nejdelší větu o pravdě, kterou jsem asi četl. A četl jsem ji v dopise z roku 1412, kde psal mistr Jan Hus z Kostnice do Prahy. Píše tam: „A proto, věrný křesťane, hledej pravdu, (tu pravdu, kterou žil Ježíš Kristus), slyš pravdu (tu pravdu, kterou ti říká Ježíš Kristus), uč se pravdě (té pravdě, které tě učí Ježíš Kristus) a zamiluj si tuto pravdu (a ne jiné - rádoby pravdy). A jestliže kážeš a mluvíš, mluv pravdu (jako mluvil Ježíš Kristus) a té pravdy se drž a tu pravdu braň (a mistr Jan říká) – až do smrti.“ A pak říká, proč: „Neboť ta pravda tě vysvobodí, zachrání tě od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné, jenž je odloučení věčné od milosti Boží.“ A dodává tam větu, která mě zarazila. „Nemůže-li pravda být projevena, lépe je přijmouti pohoršení, nežli této pravdy se zříci. Zlořečený je ten, kdo pro skývu chleba tuto Boží pravdu opustí.“

Dnešní kázání končí. Mluvili jsme o pravdě a zjistili jsme, že Bible tou pravdou myslí, jak vypadá opravdový pravý život a ne pouze zdánlivě dobrý život. Že nám pravda ukazuje, jak náš život může vypadat, a jak tedy můžeme život žít a prožít. Že nám touto pravdou Bible říká, co mám dělat, abych žil. A zároveň nám říká, že kdo se bude snažit zachovat si život jiným způsobem, ten tenhle život promarní. Ale kdo ten život bude žít podle toho, jak ukazuje život Pána Ježíše Krista, život získá. A Pán Ježíš Kristus nám říká to zaslíbení z našeho textu: „Hledejte pravdu a poznáte pravdu. A pravda vás učiní svobodnými.“ K tomu nám Pavel dodává: „Buďte tedy následovníci Boží jakožto synové milí.“

„Neboť i k tomu povolání jste, jako i Kristus trpěl za nás, nám pozůstaviv příklad, abyste následovali šlépějí jeho.“ Ať Hospodin vám žehná. Ať vás Hospodin chrání. Ať Hospodin rozjasní nad vámi svou tvář, abyste viděli tvář milujícího, milostivého otce. Ať k vám obrací Hospodin svou tvář a obdaří vás tím hlubokým pokojem, o kterém Bible říká „Šalom“. Amen.

Další informace