Drak

Někdy prožiji „zvláštní“ věci. V průběhu mála dní mě různým způsobem osloví velmi podobná či dokonce stejná témata nebo myšlenky, které do sebe dokonale zapadnou jak střípky mozaiky.

1.     Avízo s tématem červnových Nedělních listů – Ježíš a hříšnice v domě farizeově (Luk. 7, 36 – 50)

2.     Poslední výuka BEE (Biblical education by extension – dálkové biblické studium) v tomto školním roce

3.     Úklid šuplíku

4.     Účast na bohoslužbách v jiném sboru

5.     Co mi tím chceš, Pane, říct?

Povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům (Židům 10,24), zaznělo jako úvodní slovo před oltářem v sousedním sboru. Láska není nic statického. Nic, co by se mi vedlo „jen tak“ od momentu rozhodnutí milovat svého bližního jako sebe samého. Z uvedeného textu lze vyvodit, že nezdary v této oblasti nejsou jen mým problémem. Povzbuzujme se k lásce. My všichni! Je jasné, že v křesťanských kruzích to neznamená povzbuzovat se k hormonálnímu poblouznění, které opravdu přijde „jen tak“, ale k vědomému, vstřícnému postoji vůči někomu, kdo mi leze svými názory na nervy, jehož činy jsou pro mne nepochopitelné a o jehož přítomnost už vůbec nestojím.

Povzbuzujme se k lásce. Neboť „ v církvi se dobro nebo zlo v srdci jednoho z jejich členů přenáší vždy na celé tělo“. Na tato hluboká slova Michela Quoista jsem narazila při úklidu nakupené literatury v šuplíku.

Jaká souvislost? Jestliže považuješ církevní sbor či jeho menší skupinu za Boží rodinu, jíž si součástí, zlo nebo dobro v tvém srdci se dotýká ostatních v rodině. Proti tomuto zřejmě nelze argumentovat slovy zdůrazňujícími „soukromou věc či staráním se každého o sebe sama“.

Ke vzájemné lásce nás v Písmu vybízí nejeden Boží muž.

Láskou ale lze sledovat různé cíle. Může nám jít o svého bratra či sestru, ale také jen o sebe. Upozorněním na chybu (viz minulé číslo NL) mohu druhému pomoci, stejně tak si mohu pomoci vyniknout sám sobě! Mně by se to nemohlo stát, protože .....

Susan Huntová v knize Duchovní mateřství, kterou probíráme v rámci BEE, velice otevřeně cituje Marshalla Shelleyho: „V církvi a ve sboru jsou často upřímní, oddaní členové. Vnášejí však do společenství napětí a rozkol. Nechápou, že mohou být pro jiné překážkou. Neškodí záměrně, avšak z určitých důvodů podkopávají činnost sboru. Jsou přesvědčeni, že svým konáním slouží Bohu, výsledkem jejich práce však je více škody než užitku.“ Osobu s tímto přístupem nazývá „drakem, který má dobré úmysly“. „Draci“ v církvi vypouštějí ze svých úst slova, která pálí. Jejich slova a postoje zraňují, ničí a vyvolávají strach v lidech kolem. Stanoví si „duchovní“ normu a pak ji vnucují všem ostatním nebo podle ní ostatní posuzují a odsuzují. Neobstojí nikdo. Podobně přemýšlí i Pavel Vopalecký, jehož slova: „Cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly“ mohli slyšet účastníci výjezdního zasedání staršovstva na Čeladence. „Draci“ nepřijímají, že druzí lidé mohou mít omezené síly a možnosti.“ S ostatními studentkami jsme přemýšlely, jak se takový „drak“ projevuje v praxi. Konkrétní postřehy nám nedělaly problém :-). Mám dojem, že nyní stačí obecnější konstatování, a tak nechávám prostor vašemu rozjímání. Všeobecně snad lze říci, že takovému člověku v rodině, sousedství, práci či ve sboru prostě nikdy není nic dost dobré (pod pozvánkou není podepsán ten pravý člověk, akce má nevhodnou strukturu programu, ostatní nejsou plně oddáni službě apod.). Kritizuje, vyvolává pocit viny, přičemž nepřichází s nápadem, návrhem konstruktivního řešení, jehož by byl sám součástí.

Docela drsně mi znějí autorčina slova: „Je smutnou pravdou, že když je takový „drak“ odstraněn ze sboru, následuje obvykle hlasité oddechnutí, a nikoli krize, přestože se snažil nadšeně sloužit Pánu.“

Povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům! Co myslíte, nepotřeboval by farizeus, který pozval Ježíše k jídlu do svého domu povzbudit k lásce k oné hříšné ženě? Necítí se být v porovnání s ní hoden Ježíšovy přítomnosti a pozornosti jen on sám?

Musím si dávat pozor na to, jaké myšlenky se rodí v hlavě mně samotné. Nerada bych totiž od Ježíše slyšela stejná slova... komu se málo odpouští, málo miluje......

Další informace